Geleydin sen bize bir çay içimi,
Sen çay dökeydin de bende içimi,
Günlerce düşündüm buldum suçumu,
Sözüyün üstüne söz bulamadım.

Dünyalar dolaştım denizi geçtim,
Seni bulmak için en zoru seçtim,
Bazen ölü oldum mezarlar deştim,
Nazıyın üstüne naz bulamadım.

Kaşlar keman gibi kirpikler oktur,
Yanaklar elmadır yalanım yoktur,
Saçlar ipek gibi gönlüde paktır,
Gözüyün üstüne göz bulamadım.

Alev alev yandım ben közle piştim,
Ferhat’a Kerem'e Mecnun'a eştim,
Deli koyun gibi dolaştım taştım,
Közüyün üstüne köz bulamadım.

Çok ağıtlar yaktım sözler eyledim,
Hoyratlar okudum türkü söyledim,
Bu deli gönlümü sana meyledim,
Özüyün üstüne öz bulamadım.

Akşamlar tez oldu sabah olmuyor,
Boşa koysan almaz dolu almıyor,
Ömür ne kaldı ki sana kalmıyor,
Yazıyın üstüne yaz bulamadım.

Hüseyin Kara’yım bağla sözünü,
Hayati Vasfi’den aldın özünü
Hep sen kucağına deştin közünü,
Sazıyın üstüne saz bulamadım.