banner430

Maraş Kurtuluş savaşında İlçemiz Afşin’in eski ismi Efsus idi. Efsus Heyeti Merkeziyesi Kurtuluş savaşında çok büyük kahramanlıklar göstermiştir. Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunda olduğu gibi 'Kurtuluş Savaşı'nda da Afşin'in (Efsus’un) önemli bir yeri bulunmaktadır. Efsus (Afşin’in ) Kuvayı Milliye Kumandanı olarak Mustafa Kemal Atatürk tarafından bizzat Medrese Mezunu KÖŞOĞLU Süleyman efendi’yi Efsus ve Mülhakatı Kuvayı Milliye Kumandanı olarak atanmıştır. Maraş’ın toprakları, Fransızların Kilikya adını verdikleri bölgede yer alıyordu. Adana'nın kuzeydoğusuna düşen bu topraklar daha 1912'de Fransa ile İngiltere arasında paylaşım konusu olmuştu. Kahramanmaraş'ın, Fransızlar tarafından İşgal edildiğinde Efsus-Afşin kentinde ilk olarak 'Heyeti Merkeziye'yi kuran Köşoğlu Süleyman Efendi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e telgraf çekerek, "Efsus'ta Binboğa'nın cesur sukenasından etrafımızca 250 kişi toplanarak çetelerimizle birlikte Maraş Harbi'ne gidiyoruz telgrafını çekmiştir. Atatürk Özel Arşivi'nden çıkan Türkçe belgelerin Afşin'de büyük bir titizlikle saklanmaktadır. Köşoğlu Süleyman Efendi Efsus-Afşin Mülhakatı Kuvva-i Milliye kumandanı olarak çeteleri ile Kahramanmaraş ve Sakarya'da olduğu gibi 'Kurtuluş Savaşı'nda da savaştılar. Afşinli Kuvva-i- Milliye kumandanları olan Köşoğlu Süleyman Efendi çok zengin arazi sahibi olduğundan arazisinden çıkan tüm mahsulü Kuvva-i Milliye'ye teslim etmiştir. Maraş'ın 'Kurtuluş Destanı'nda tutun birinci-ikinci İnönü savaşları ile Sakarya ve Kurtuluş Savaşı'nda Efsus-Afşinli Kuvva-i Milliyeciler hep vardı. Öte yandan, Afşinli Kuvva-i Milliyeci komutanların isimleri ise şöyle;
Afşinli Kuvayı Milliye Kumandanlarımız.
1-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN KÖŞOĞLU SÜLEYMAN EFENDİ
2-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN HAMİŞ MEHMET EFENDİ
3-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SEYİT MEHMET İMAMOĞLU
4-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN MEHMET SAİT GÜNEŞLİ
5-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN SADIK İNAN
6-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN DURDU TÜRKKAHRAMAN
7-MÜLAZIM-I EVVEL ÜSTEĞMEN MÜFTÜ SALİM EFENDİ (KAYNAK)
8-KÖFTECİZADE ŞÜKRÜ EFENDİ
9-KUVAYI MİLLİYE KOMUTAN YARD KADAYIFÇI DURMUŞ BÜLBÜL
10- ŞIHHAMİT DOĞAN
11- MEHMET AKSAKAL (FAHININ OĞLU)
12-BOZCA OĞLU CUMA ÖZDEMİR
13-HACI HÜSEYİN FEL OĞLU
14-DİRGEN ALİ
15-MÜLAZIM-I EVVEL TEĞMEN ALİ GEDİKBAŞI


Olmak üzere Kuvayı Milliye Kumandanları toplamış oldukları çeteleri ile savaşa gitmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk 14.01.1336 yılında üçüncü Kolordu kumandanlığına şu telgrafı çekiyor. Elbistan Heyeti Merkeziyesi ile havalideki Efsus (Afşin) Heyeti merkeziyesinin mezkûr havalideki ahali islamiye de Elbistan ve Pazarcığa muavenet edilmesinde gereğinin yapılmasını istiyor. Yine Mustafa Kemal Atatürk tarafından Kuvayı Milliye harbinin yapılış tarzı hakkında Heyeti Temsiliye Riyaseti tarafından bu harekâtla yakından ilgili birliklere verilen talimatı göstermektedir. Maraş’a Fransızların geldiğini ve süratle Ermenilerin yardımıyla yerleşmeye başladıklarını ve Ermenilerin taşkınlık yaptıklarını bunlara Kuvayı Milliye olarak gereken cevabı vermek mecburiyetindeyiz. İşte o zamanlar Cumhuriyetten önce Afşin’in ismi Efsus olarak geçmekteydi. Ayrıca Efsus Kuvayı Milliye Kumandanı KÖŞOĞLU Süleyman Efendi Sivas’ta toplanan Kongrede Atatürk’e Telgraf çekerek Efsus-Afşin’de Heyeti Merkeziyenin Kurulduğunu fakat toplanan çetelere Silah Yetiştirilemediğini gerekli emirlerinize bekler Ellerinizden Öperim diye Atatürk’e Telgraf ile bildirilmiştir. Asırlardır, bu aziz milletin ve candan tatlı vatan topraklarının savunmasında, Afşinliler de göreve çağrıldığı her an, her şerefli vatandaş gibi cepheden cepheye koşmuş, nice kahramanlık destanları yazmışlardır. Rakamlarla ifade edilemeyecek ölçüde şehit vermiş dedelerimi veya iline, ocağına kâh kolunu, bacağını yitirerek, kâh bağrından, böğründen aldığı amansız yara ile gazi olup gelmiştir. O sessiz, o yorgun, o mesut ve o büyük insanlar, dönüp geldiklerinde oyuk oyuk yaralarını bir kahramanlık madalyası gibi, bir cennet nişanı gibi övünçle, gururla taşımışlardır… İsmi bile kayıtlara düşmemiş yüzlerce hatta binlerce kahramanımızın olduğunu biliniz. Onlar, eşlerine, çocuklarına, ana baba ve tanıdıklarına sadece veda edip gittiler ve bir daha gelemediler… İnanıyorum ki, şimdi tam orada, tam ruhlarını teslim ettikleri yerde nöbet tutuyorlar ve şu başı hep dumanlı kalan güzelim ülkemizin üzerine kol kanat germek için birbirleri ile yarışıyorlardır. Yemen, Filistin Cephesinden Kafkas’a,Şark Cephesi’nden Garp Cephesi’ne, Çanakkale Destanı’ndan 1. Dünya Savaşı’nın cereyan ettiği her noktaya, Osmanlı-Rus savaşından İç İsyanları bastırmaya, Eşkıya Takibinden Yemen’e kadar tüm vatan sathında; kazma, kürek, silah veya sopa ile bağrında bir nur topu gibi taşıdığı ana, baba, kardeş, eş, yavuklu, çocuk hasretini mermi ederek, gülle ederek; et yerine çarığını kemirerek, dal, yaprak, ot hatta katırların dışkısından seçtiği arpaları yiyerek;kalemi beden, mürekkebi kan, kâğıdı vatan olanve yazması yıllar süren destanı alınlarının akıyla bitirip devamını da biz çocuklarına, torunlarına havale edenaziz kahramanlarımıza Cenabı Allah’tan rahmet diliyorum. Güney cephesi Savaşlarımızla ilgili bir eserde aynen şöyle denmektedir. Genel Kurmay Başkanlığı Harp Tarihi dairesinin resmi yayınlarından olan ve Genel Kurmay Basımevinde 1966 yılında bastırılan Türk İstiklal Harbi Güney cephesi isimli kitabın 98’inci sayfasında aynen şöyle yazmaktadır. Maraş’taki tarihi Maraş Aslan heykeli bir taş parçası değil bu Kahramanlığın simgesidir sembolüdür. Binlerce aslanlarla dolu Maraş şehri ancak Kahramanmaraş unvanıyla anılabilir. Maraşlılar bu mücadelede Elbistan, Afşin, Göksun Pazarcık ve diğer kazaların önemli yardımını görmüşlerdir. Yani Genelkurmay sizlerin şimdi kabul ettiğiniz karara 1966 yılında varmış bulunmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisimizce üçüncü dönem birinci toplantısında 04.12.1969 tarihinde şöyle yazmaktadır. Maraş-Maraş-Afşin-Sivas ve Maraş Elbistan –Malatya. Maraş –Göksun yollarıyla Suriye Mezopotamya’yı İç Anadolu üzerinden Karadeniz kıyılarına ve bu havzalarına Güney İllerine bağlamaktadır. Afşin’imiz gerek tarihte gerekse Milli Mücadelede Güney cephesinde önemli rol oynamıştır. Güneyde Fransızların Adana, Antep, Urfa ve Maraş’ı işgal etmeleri üzerine Kuvayı Milliye süratle oluşturulmuş ve harekete geçmiştir. Milli Mücadelede Güney cephesinde Elbistan ve Afşin’ in (Efsus’un) çok büyük rolü olmuştur. Maraş’a, Antepe giden tüm silahlar cephaneler Afşin –Elbistan üzerinden gitmiştir. Çünkü Afşin ve Elbistan’ın bir yönü açık ve her iki yer coğrafi olarak en güvenilir yer olarak bulunmaktaydı. Maraş’ın kurtuluş savaşında Şehir halkı ile birlikte top yekûn Afşin-Elbistan- Göksun-Pazarcık ilçelerinin birlikte savaşmaları ve çevre Vilayetlerinin yardımına koşması büyük takdir toplamıştır. Kurtuluş savaşı sonrasında Maraş’a bir yazı göndererek Milli mücadeleye katılanların listesi istenir. Şehrin ileri gelenleri ile yöneticileri toplanır bir durum tespiti yapılır. Sonunda Ankara’ya Maraş’ta Milli mücadeleye katılmayan tek fert bile yoktur cevabı verilir. Bunun üzerine 5 Nisan 1925 yılında toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi İstiklal Madalyasının Maraş’ta fertlere değil şehir halkına verilmesi kararlaştırılır. Maraş’a bir adet kırmızı şeritli istiklal madalyası ile ödüllendirilir. Maraş şehri Milli mücadeledeki fedakârlığından ötürü T.B.M.M tarafından 7 Şubat 1973 yılında Kahramanlık payesi ile ödüllendirilir. Gazilerimizin dilinden Milli Mücadele adlı kitap ile Maraş’ın kurtuluşu yazılırken Afşin ve Elbistan İlçelerinden giden çetelerden ve bu ilçelerin Kuvayı Milliye kumandanları ile vesikalardan bahsedilmemiştir.12 Şubat Maraş’ın kurtuluşu adlı kitapta yine Afşin ve Elbistan İlçelerine ait bilgilere vesikalara yer verilmemiştir. Gerek Maraş’ın Kurtuluşunda ve Zeytinde savaşmış Afşin’den gönüllü olarak kuvayı milliyeye katılarak kahramanca savaşmışlardır. Maraş’ı savunan çetelerin ve Kuvayı milliyecilerin yurdun savunulmasında büyük cephelere koşmuşlardır. Afşin ilçesinde Kuvayı milliye’ye gönül vererek bu savunmanın içerisinde Afşin yiğitler otağı olduğu gibi yine şehitleri ve Gazileri en çok olan Kahramanmaraş’ın İlçelerinden biridir.

MARAŞ VE KURTULUŞ SAVAŞINA KATILAN, 1968 YILINDA İSTİKLAL MADALYASI VERİLEN AFŞİNLİ KAHRAMANLARIMIZ
1) Ali ÖZDEMİR: Er, Ahmet oğlu, 1315 (1897/1898) Afşin doğumlu
2) Durdu BİÇİCİ: Er, Yusuf oğlu, 1316 (1898/1899) Afşin doğumlu
3) Ali GÜNGÖR: Er, Hasan Ağaoğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
4) Hüseyin ORİK (YILDIZ): Er, Hüseyin oğlu, 1306 (1888/1889) Afşin doğumlu
5) Cuma ÖZDEMİR: (?), Boz Mehmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin doğumlu
6) Mevlüt TIRAŞ: (?), Mehmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin doğumlu
7) Mehmet İĞCİ: (?), Ahmet oğlu, 1309 (1891/1892) Afşin - Kale Mahallesi doğumlu
8) Hacı Mehmet ERGİN: Er, Ömer oğlu, 1311 (1893/1894) Afşin doğumlu
9) Mehmet AÇIKGÖZ: Er, Arif oğlu, 1311 (1893/1894) Afşin - Kale Mahallesi doğumlu
10) Muharrem BOSKURT: Er, O. Mehmet oğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
11) Durdu GÜVEN: Er, Hüseyin, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
12) Durdu İŞBİLİR: (?), Hasan oğlu, 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
13) Ahmet DEMİR: Er, Hacı Ali oğlu 1312 (1894/1895) Afşin doğumlu
14) Muharrem AYTAÇ: (?), Ahmet oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
15) Muslu KARABULUT: Er, Ali oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
16) Hıdır ARSLAN: Er, Osman oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
17) İsmail BERKTAŞ: Er, Mehmet oğlu, 1313 (1895/1896) Afşin doğumlu
18) Arif TAŞKALE: Çavuş, Mehmet oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
19) Ali KANAT: Er, Battal oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
20) İbrahim TÜTEN: Er, Ali oğlu, 1314 (1896/1897) Afşin doğumlu
21) İlyas DEMİR: Er, Hasan oğlu, 1315 (1897/1898) Afşin doğumlu
22) Hasan PAMUK: (?), Mustafa oğlu, 1316 (1898/1899) Afşin doğumlu

KUVAYI MİLLİYE MARAŞ SAVAŞINA KATILAN ŞEHİT VE GAZİLERİMİZ
1-Hacı Ali oğlu Mustafa 1876 doğumlu 1920 yılı Maraş Savaşında şehit.
2-İsmail oğlu Ömer 1902 doğumlu 1920 yılında Maraş Çınarlı Camii Civarında şehit
3-Ali oğlu Tortı 1882 doğumlu Piyade Birinci Dünya savaşı Maraş’ın Fındık Köyünde Şehit.
4-Ali oğlu Kahraman 1893 doğumlu Piyade onbaşısı Birinci Dünya Savaşı Maraş’ın Fındık köyünde şehit.
5-Mehmet oğlu Osman Efendi 1894 doğumlu Maraş savaşından sonra1920 yılında Osmaniye-Gaziantep mıntıkasında şehit
6-Mehmet oğlu Osman Efendi 1894 doğumlu 1920 yılında Maraş savaşından sonra Osmaniye-Gaziantep mıntıkasında şehit
7-Durdu YILDIRIM 1920 yılında Maraş savaşında Kanlı köprünün üst tarafında Ermeni kilisesindeki makinalı tüfeği susturmak girdiği çatışmada şehit (Ali YILDIRIMIN Amcası)
8-Mulla ŞİŞİK Halil oğlu 1902 Afşin doğum Maraş savaşı kahramanı.
9-Hasan oğlu 1883 doğumlu Hasan ATMALI Maraş, Antep, Adana, Birinci ile ikinci İnönü ve Kurtuluş savaşlarında bulunmuş bir kahramandır.
10-Apan ÖKSÜZ 1875 Afşin doğumlu Yemen savaşında 9 yıl kalmıştır. Maraş-Dumlupınar ve kurtuluş savaşlarında bulunmuş gazimiz.

11-Mehmet ÖKSÜZ Yemen-Maraş-Birinci İnönü -İkinci İnönü -Dumlupınar ve Kurtuluş Savaşlarında bulunmuş Gazimiz.
12-Hüseyin ÖKSÜZ Yemen-Maraş-Dumlupınar ve Kurtuluş savaşlarında bulunmuş Gazimiz.

13-Halil oğlu Osman AĞYAR 1902 Afşin doğumludur. Maraş, Zeytin ve Antep ile Adana savaşlarında bulunmuştur.
14-Ali EKEN Ali oğlu 1902 Afşin-Efsus Pınarbaşı Mahallesi doğumlu Maraş Savaşı Gazisi.

15-Mehmet Çavuş (EKEN) Afşinli olup, Yemende, Ürdün’de ve Maraş’ta savaşmış kahramanlardan biridir.

16-Memet oğlu Ali KARAKUŞ 1874 Afşin doğumlu Maraş’ın kurtuluşunda ve Sakarya savaşı ile İstiklal savaşlarında savaşmış kahramanlardan birisidir.
17– SÜLEYMAN OĞLU - BEKÇİ HAFIZ İSMAİL KÖŞ): 1899 Afşin doğumlu olup, Maraş, Zeytin savaşlarından sonra Binbaşı Fikri beye teslim olarak Antep, Adana savaşlarından sonra Sakarya ve kurtuluş savaşlarında bulunmuş.

18-Hüseyin GÖK
Maraş savaşı Gazisi Efsus Doğumlu olan Hüseyin Gök Maraş’a Fransızlar gelmeden önce Halep’te İnzibat Çavuşu olarak askerlik yaparken Osmanlı ordusunun dağılması üzerine Bölük Komutanı Oğlum Hüseyin artık sende Memleketin Efsus’a dön der. Hüseyin amca Tren’de çok zor bir şekilde kendine yer bulur Antep’in İslahiye kazası gelir oradan dağlarda yatarak yayan olarak Maraş’a gelir. Maraş’tan Efsus’a gelir. Fransızların Maraş’a gelmesi ile Hüseyin GÖK Seyit Mehmet İmamoğlu, Ali Yıldırımın amcası Durdu Yıldırım’ın ekibi ile çete kurularak Maraş harbine gider. Maraş’ta Kanlı köprünün üst tarafında bulunan Ermeni kilisesinden makineli tüfek ile ateş açılır. Makineli Tüfek’in ateş ettiği yer tespit edilerek makinelinin susturulması için Hüseyin Gök ile Durdu Yıldırım ve birkaç kişilik çete arkadaşı ile giderler. Ermenilerle çatışmaya girerler çatışmada çok yiğit olan Durdu Yıldırım şehit edilir. Bunun üzerine Hüseyin Gök ve çete arkadaşları Ermeni kilisesinin damını delerek evi yakarlar ve Türklerin üzerine ölüm saçan makineli tüfek ateşini sustururlar. Çatışmadan gelirken kanlı köprüden tam geçerken köprünün altında bulunan çalılığa gizlenen bir ermeni askeri köprünün altından ateş edince Hüseyin Gök bacağından vurulur. Hüseyin Gök’ün arkadaşı Kötü Osmanların Memet Çavuş Köprünün altında kımıldanan çalıkların içindeki Ermeni askerini yakalar. İyi tedavi edilmediğinden bacağı kangren olan Hüseyin Gök’ün bacağı uyuşturulmadan kesilir. Daha sonra Maraş’a gelen bir Amerikalı Doktorun tedavisi ile bacaktaki kangren önlenir ve protej ayak takılır. Hüseyin Efsus-Afşin şehrimizin yetiştirdiği değerli vatan evlatlarından biri olup, Hüseyin Gök aynı zamanda Maraş Savaşının İlk sakat kalan gazilerinden biridir. Allah Nur içinde yatırsın Afşin’imizin yetiştirdiği bu değerli İstiklal savaşı Kuvayı Milliye Gazisini Rahmet ve Minnetle anıyoruz. Hüseyin Gök amcanın bu savaş anılarını bize oğlu Emekli Astsubay Kıdemli Baş Çavuş Afşin’imizin sevilen insanı Alaaddin GÖK tarafından anlatılmıştır.

19-Haci İbrahim oğlu Mehmet ÇAKMAK 1871 Afşin doğumlu olup, İstanbul Çakmak oğullarındandır. Mareşal Fevzi Çakmak Paşa ile akrabalıkları bulunmaktadır. Maraş’ın Fransızlar tarafından İşgal edilmesi üzerine Maraş, Zeytin, Antep, Adana savaşlarında bulunmuştur.
20-Ömer KARA 1902Afşin doğumlu olup, Maraş, Zeytin, Antep, Adana savaşlarında bulunmuş ve Sakarya ile kurtuluş savaşlarında kahramanca savaşmış bu savaşlar esnasında Mustafa Kemal Atatürk’ün Postacılığını yapmış ve ayrıca Atatürk’e hizmet etmiş Afşin’in yetiştirdiği vatan evlatlarından biri olup, parasız gönüllü imamlıkta yapmıştır.
21Mehmet oğlu Rafet AKKAYA 1897 Yılında Afşin İlçesinde doğmuş Maraş, Zeytin, Antep, Adana savaşlarından sonra Sivaslı Celal Yüzbaşı ile Sakarya savaşı ile Kurtuluş savaşlarında savaşmış kırmızı şeritli madalyası olan kahramanlarımızdan biridir.
22-Hacı GÜZEL Afşin ilçesi Kaşanlı köyü Atmalı aşiretinden olan Hacı GÜZEL Yemen Savaşından sonra Maraş, Zeytin, Antep’te karayılan Molla Mehmet ile görüşmüş ve daha sonra Adana savaşından sonra kılıç Ali paşa ile Sakarya ve Kurtuluş savaşlarına katılmış bir vatan kahramanlarımızdan biridir.
23-Kamil KÜÇÜK (Kemo KÜÇÜK) Afşin Kaşanlı köyü Atmalı aşiretine mensup olup, Yemen savaşı sona erince köyüne gelmiş Maraş’ın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine gönüllü olarak Maraş, Zeytin, Antep, Adana savaşlarına katılmış ve daha sonra kılıç Ali paşa ile Sakarya savaşı ile kurtuluş savaşlarında bulunmuş bir kahramanlarımızdan biridir.
24-Durmuş AĞYAR Halil oğlu Maraş Savaşından sonra Kurtuluş Savaşına katılmıştır.
25-Osman ERTEKİN Süleyman oğlu 1902 Afşin-Efsus doğumlu
26-Hafız Veli YAŞAR Mehmet oğlu 1889 Efsus doğumlu
27-Halil ŞAHAN Hasan oğlu 1898 Efsus doğumlu olup,Maraş savaşından sonra Kurtuluş savaşında bir çok cephede savaşmıştır.İlk olarak Enver Paşanın kıtasında Askerlik görevinde bulunmuş.Daha sonra Kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ÜN askeri olarak Afşin'imizin gazilerinden biridir.
28-Mehmet KARAKAYA
 Halil oğlu 1873 Afşin Emirli Mahallesi doğumlu Maraş ve Kurtuluş savaşına katılmıştır.
29-Hasan DUĞAN Halil oğlu 1877 Afşin Emirli Mahallesi doğumlu Maraş ve Kurtuluş savaşına katılmıştır.
30-Hasan ÖZCAN Haci Battal oğlu 1861 Afşin Emirli Mahallesi doğumlu Maraş ve kurtuluş savaşına  katılmıştır.
31-Mustafa YÜCEL Halil oğlu 1886 Afşin Emirli Mahallesi doğumlu olup, aynı zamanda Afşin'imizin yetişdiği pehlivanlardan birisidir.Maraş Savaşında beraber savaştığı çete arkadaşları ise Mustafa YÜCEL
 elindeki silahını bize emanet ederek sizler beni burada bekleyin eğer bana bir şey olursa o zaman gereğini yaparsınız diyerek canını hiçe sayarak  silahsız olarak Fransız  cephaneliğin önünde nöbet tutan  iki tane silahlı Fransız askerini boyunlarından yakalayarak seslerini çıkarmalarına fırsat vermeden yere yığarak onları etkisiz hale getirmiştir.Fransız cephaneliğinde bulunan silahları alarak silahı olmayan kazmayla ,kürekle,tırmıkla, yabayla  savaşan Türk milislerine dağıtmıştır.Avşaroğlu  Mustafa olarak hem  Pevlivanlığı aynı zamanda  civan mertliği ve yiğitliği ile nam salmıştır.Pehlivanlığı ondan çocuklarına ve torunlarına  adeta miras kalmıştır.Maraş savaşından sonra Kurtuluş savaşına katılan Afşin'in değerli vatan evlatlarından biridir.
32-İshak Yener  İbrahim Aga oğlu 1879 Afşin Tanır Mahallesi doğumlu Maraş ve Kurtuluş savaşına katılmıştır.
33-Dede BÖKE İbrahim oğlu 1895 Afşin Kabaağaç Mahallesi doğumlu olup,Maraş ve Kurtuluş savaşına katılmıştır.
34-Yemliha ATALAY Abdurrauf oğlu 1900 Afşin Pınarbaşı Mahallesi doğumlu Maraş ve Kurtuluş savaşına katılmıştır.
35-Süleyman KONAK Ömer oğlu 1987 Afşin Bakraç(Arıstıl ) Mahallesi doğumlu Maraş ve kurtuluş savaşında bulunmuştur.
36-Haci Hüseyin ÖZDEMİR İbrahim oğlu 1880 Afşin Yeşilyurt Mahallesi doğumlu Maraş'a Fransızların gelmesi üzerine Efsus Çarşısında Fırının önünde Ermeni Zenginlerinden Mekanos Afşin'in İleri gelenlerini toplayarak Türk Milletine  hakaret edince Ermeniyi dövüyorlar ve çete toplayarak Maraş harbine Haci Hüseyin ÖZDEMİR arkadaşları ile Maraş harbine katılmıştır.
37-İbrahim ÖZDEMİR Feramuz oğlu 1899 doğumlu olup, Maraş harbine katılmış Efsus -Afşin şehrimizin 1928-1950 yılları arasında Afşin-Efsus  Belediye Başkanlığını yapmış ve ayrıca 1944 yılında Efsus-Afşin'imizi İlçe yapmıştır. Afşin'imizde önemli eserler bırakmış bu eserlerden sadece tarihi hamamım bir kısmı günümüze kadar gelmiştir. Camızların arkasına Log denilen  taş silindiri bağlayarak Afşin Atatürk caddesini açtırmıştır.
Bolayır'dan Sakarya'ya atladım
Sütçü İmam namlusunda patladım
Çete kurdum orduları hakladım
Millet için yurt satılık mal mı ki
Hayati Vasfi TAŞYÜREK

KAYNAK: :
ARAŞTIRMACI YAZAR
MUSTAFA KÖŞ MİLLİ MÜCADELEDE AFŞİN ADLI KİTAP

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Aynur 2017-02-19 12:02:36

Kahramanmaraşta milli mücadelesi kim savaştı

banner457

banner372

banner432

banner464

banner373