Bir yerin (mahalle,köy,kasaba,ilçe,il,ülke) kalkınması ancak nitelikli insanların çabalarıyla mümkündür. Nitelikli insan gücü önemlidir ve mutlaka her alanda kullanılmalıdır. Nitelik ve nitelikli insandan bahsederken öncelikle nitelik ve tersi olan nicelik terimlerini tanımlamamız gerekir.

Anlam olarak nitelik (nitel)  TDK, nitelik terimini “bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet” olarak tanımlamaktadır. Yani nitel anlam, “varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifade eden sözcükler” olarak açıklanabilir. Nitel anlamı, bir bakıma “niteleme sıfatları” olarak düşünebiliriz. Çünkü bunlar bir ismin özelliğini, niteliğini, kalitesini, değerini, rengini, şeklini belirten kelimelerdir.

Nicelik (Nicel) ise, TDK, nicelik terimini “bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen veya azalıp çoğalabilen durumu,miktar, kantite” olarak tanımlamaktadır. Yani nicel anlam, “kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcükler” olarak açıklanabilir. Nicel anlam, bir varlığın miktarını veya sayısını gösterir. Nitel anlamın tersine, nicelik ifadesi bir ölçü bildirir ve sayılabilen bir değeri ifade eder.                                                                                                            

Nitelikli insan gücü, eğitim almış ve belli bir alanda uzmanlaşmış kişilerin mesleki gelişmişliklerini tanımlamakta kullanılır. Bu kişilerin ortak özellikleri çalışkan olmaları ve işlerini en iyi şekilde yapmalarıdır. Bir memleket, ne kadar çok nitelikli insan gücüne sahipse o kadar çok gelişir. Nitelikli insanlar azimli ve girişimci olduğu için bulundukları yerin gelişmesine katkı sağlarlar.                                                                                                                                    

Nitelikli İnsanların Ortak Özellikleri: Nitelikli insanlar kendi çıkarlarını geri planda tutarak önceliği her zaman için toplumsal çıkarlardan yana kullanırlar. Etik ve ahlaki değerleri ön planda tutarak, Meslekleri ne olursa olsun topluma faydalı olmaya çalışırlar. Kitap okuyarak, gözlem yaparak ve araştırarak sürekli olarak kendilerini geliştirirler. Bilim ve teknoloji ile ilgili son gelişmeleri takip ederler. Hayal güçleri yüksektir ama hayal kurmakla yetinmezler. Hayallerini önce plana sonra gerçeğe dönüştürmek için var güçleriyle çalışırlar. Nitelikli insanların ortak özelliklerinden bir diğeri ise yenilikçi olmalarıdır. Topluma yarar sağlayacak ve içinde bulunduğu toplumu daha ileri bir seviyeye taşıyacak her yeniliğe açıktırlar. İnterneti ve teknolojiyi verimli kullanırlar. Sadece ülkesindeki değil dünya genelindeki haberleri takip ederek bilgi sahibi olurlar. Çok yönlü bir kişiliğe sahip oldukları için sadece bilim ve teknoloji ile ilgilenmezler. İlgilendiği diğer alanlar arasında kültür, tarih ve sanat da yer alır. Çevreye karşı duyarlıdırlar doğal kaynakların tasarruflu kullanılmasına özen gösterirler. Güncel sorunlar hakkında düşünüp yeni fikirler üretirler. İmkan buldukça yaşadıkları çevreye ağaç fidesi dikerler. Pil ve plastik şişleri çöpe değil, geri dönüşüm kutusuna atarlar. Bu sayede hem çevreyi korurlar hem de enerji tasarrufu yapılmasını sağlarlar. Önemli özelliklerinden bir diğeri ise bilinçli tüketici olmalarıdır, alışveriş yaparken pahalı değil kaliteli ve gereksinimleri olan ürünleri tercih ederler.

Gıda ürünlerini satın almadan önce içindekileri ve son tüketim tarihini kontrol ederler. Zamanlarını iyi değerlendirmek için bilgisayar, televizyon ve cep telefonu gibi teknolojik aletleri sadece ihtiyaçları için kullanırlar. Nitelikli insanlar ülke ekonomisine doğrudan katkı sağlar. Çalışkanlıkları ile çevresine örnek olurlar. Elektrik, su ve doğal gaz gibi kaynakları bilinçli bir şekilde kullanırlar. Nitelikli insan gücü belli başlı ekonomik faaliyetlerle ve mesleklerle sınırlı değildir. Nitelikli İnsanlar, Tarihi eserlerin ve yapıların korunmasını sağlayarak, bulundukları yerde kültür ve turizme ve katkı sağlamaya çalışırlar ortaya koydukları çabalarla yaşadıkları yeri ve ülkelerini tanıtma gayreti içerisinde olurlar bu da daha fazla insanın o memlekete gelmesini ve dolayısıyla ekonomiye de katkı sağlar. Nitelikli İnsanların Tarıma Katkıları Sebze ve meyve yetiştirirken zararlı kimyasallar ve hormon kullanmazlar. Halkın sağlığıyla oynayan birilerini gördükleri takdirde onları yetkili birimlere şikayet ederler. Örneğin işini iyi yapan bir ziraat mühendisi, tarımda verimi arttırmak için çalışır. Yeni tarım aletleri ve makineler icat ederek bunların tarım arazilerinde kullanılmasını sağlar. Toprağa ve bitkilere zarar vermeyen ilaçlar geliştirirler. Yetiştirdikleri organik ürünleri ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlarlar. Sanayisi gelişen bir ülke hızla büyür. Bunun bilincinde olan nitelikli insanlar, ülkelerinin sanayisini geliştirmek için var gücüyle çalışır, yeni projeler geliştirip yeni fikirler üretirler. Bu fikirlerin hayata geçmesi için birçok girişimde bulunurlar. Endüstride yerli üretime ağırlık vererek dışa bağımlılığın azaltılmasına katkı sağlarlar Nitelikli İnsanların Bilime Katkıları da ön plandadır Ülkemizde son yıllarda birçok bilim insanı, bir çok icada imza atarak, bu icatların sanayi ve tarım alanlarında kullanılmasını sağlayarak üretim gücüne ve kalitesine doğrudan katkı sağlamışlardır. Toplumların her anlamda kalkınmaları ancak ! Nitelikli insan gücü ile mümkündür bu nedenle ülke olarak insanımızın her alanda Nitelikli olması için her birey, her kurum ve kuruluş üzerine düşeni yapma gayreti içerisinde olmalıdır.  Bilmeliyiz ki ! Doğu ile Batı uygarlığı arasındaki gelişmişlik farkı mutlak surette Nitelik farkıdır.