Kahramanmaraş Kent Konseyi, "Yerel basının sorunları, çözüm önerileri ve kentimize katkıları" konulu panel düzenledi. Panele konuşmacı olarak Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban da katıldı.
Kent Konseyi Başkanı Zeynep Arıkan, panelin açılış konuşmasında yerel basının ihtiyaç ve sorunlarını ele alarak çözüm önerileri doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.
Düzenlenen panelde yerel basının reklam, teknik eleman, yazar, matbaa, cihaz ve ekipman yetersizlikleri ön plana çıkarken, kentte basın kuruluşları için basın sitesi kurulması dile getirildi.
Panele konuşmacı olarak Manşet Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mesut Tuğrul, bütün gazetecilere birlik olma çağrısında bulunarak, "Bizler ve patronlarımız, büyük paralar kazanmıyor, sadece var olmak için mücadele ediyoruz" dedi.
Yerel basının yerel yönetimle ikiz kardeş gibi olduğunu ifade eden Yeşil Afşin Gazetesi İmtiyaz Sahibi Ömer Kösebalaban, “ Yerel basın, “yerel yönetim” adı verilen yönetim sisteminin ikiz kardeşidir. Güçlü yerel basının olmadığı bir yerde, güçlü, etkili ve sağlıklı işleyen yerel yönetimlerden söz etmek mümkün değildir. Güçlü ve etkili yerel basın, yerel iletişimi artırmakta ve harekete geçirmektedir. Yerel iletişimin harekete geçmesi doğal olarak yerel yönetimleri etkilemekte bu da, yerel yönetimlerin, belediyelerin, il özel idarelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve yerinden yönetimin tüm birimlerinin daha demokratik bir yapıya kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Güçlü ve etkili bir yerel basın ile birlikte, yerel basının ikiz kardeşi olan yerel yönetimler daha demokratik bir yapıya kavuşarak, hizmet kalitelerini daha da artırarak, hizmet verdikleri halk kitlesinde daha fazla benimsenme sürecine girerler. Bugün burada, Kahramanmaraş basınını nasıl daha güçlü, daha etkili hale getirebiliriz? Sorusuna cevap aramaya çalışıyoruz. Eğer bizler, daha güçlü, daha etkili Kahramanmaraş basını nasıl oluşur? sorusuna cevap bulabilirsek, bu cevaptan en fazla faydalanan Kahramanmaraş basını değil, Kahramanmaraş’ın yerel yönetimleri, yerel idarecileri, sivil toplum kuruluşları ve sonuçta Kahramanmaraş halkı olacaktır. Cümleyi tersinden kurarsak, Kahramanmaraş’ta güçlü yerel yönetimler, güçlü belediyeler, güçlü sivil toplum kuruluşları istiyorsak, güçlü yerel basın kuruluşlarının sayısını artırmamız şarttır. Kahramanmaraş Kent Konseyi, bu gün şuanda içinde bulunduğumuz organizasyonun konu başlığını, yerel basının sorunları ile ilgili değil de, yerel yönetimlerinin sorunlarıyla ilgili olarak tertip etmiş olsaydı. Yerel basının sorunlarının, o organizasyonda da ana konu başlığı olması gerekirdi.” dedi.
-Yerel Gazetelerin Evliliği-
Yerel gazetelerin evliliği konusuna da değinen Kösebalaban şunları kaydetti:
“Ben bugün Kahramanmaraş’ta şu ana kadar çok gündeme gelmeyen, ancak önümüzdeki süreçte resmi ilan yayınlama hakkı bulunan gazetelerin sahiplerini yakından ilgilendirecek olan “Gazetelerin Evliliği” konusunu tartışmaya açmak istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir olduktan sonra, Basın İlan Kurumu’nun ilimizde şube açması gündeme gelecek. Bildiğiniz gibi, Basın İlan Kurumu yönetmeliği kurum şubesi bulunan yerlerde çıkan gazeteler ve kurum şubesi bulunmayan yerlerde çıkan gazeteler olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Kahramanmaraş’a Basın İlan Kurumu şubesi açıldığı zaman ilimizde yayınlanan gazeteler, kurum şubesi bulunan yerlerde yayınlanan gazetelere uygulanan mevzuat hükümlerine tâbi olacak. Bu değişiklik, şartları, birçoğumuzun kaldıramayacağı seviyeye taşıyacak. Gazetelerin yüzölçümleri, asgari kadrosu, tirajı çok ağır hale gelecek.
Ülkemizde bazı illerde çıkan gazeteler, bu şartları kaldıramayacakları için birleşmek zorunda kaldılar. Basın İlan Kurumu da bu birleşmeleri destekliyor ve gazetelerin kalitesinin ve seviyelerinin yükselmesi için gerekli olduğunu düşünüyor. Bu birleşmenin ilk örneği Erzurum’da yaşandı. Basın İlan Kurumu Erzurum Örneği adını verdikleri bu sistemi çok benimsedi ve özendiriyor. Erzurum’da yayınlanan 16 gazete bu yeni yapılanmaya ayak uydurarak birleştiler ve gazete sayılarını 4’e indirdiler. Daha sonra aynı uygulama, Basın İlan Kurumu’nun da teşvik etmesiyle beraber Afyonkarahisar’da da başlatıldı.
Afyonkarahisar’dan sonra gazetelerin evliliği örneği Kayseri’de de görüldü. Kayseri’de resmi ilan yayınlama hakkı olan 20 gazete ikili evlilik yaparak sayılarını 10’a düşürdü.  Aritmetik azalma sonucu, geometrik kalitenin geldiğini belirten Kayserili gazeteciler, sayının yeni evliliklerle önümüzdeki günlerde daha da azaltmayı planlıyorlar. Ülke genelini incelediğimizde en etkili yerel gazetelerin, ilan potansiyeli en yüksek olan illerde yayınlanan az sayıdaki gazeteler arasından çıktığını görüyoruz. Potansiyeli en yüksek illerden olan İzmir’de sadece 9 gazete ilan alırken, Kahramanmaraş’ta bu sayı 20’nin üzerinde. İzmir’de çıkan Yeni Asır’ın tirajı 50000, Bursa Olay Gazetesi’nin ise 15000. Kahramanmaraş basını da önümüzdeki süreçte bu evlilik modeline hazır olmalı bence. Kahramanmaraş’ta trajı 25000 olan iki gazete, il merkezi ve ilçeleri kapsayan, merkez ve ilçelerde ev ev dağıtımı yapılan, güçlü yazar kadrosu ve yayın kurulu olan, nitelikli haber elemanları, profesyonel tasarımı, modern ve teknolojik altyapısı olan, sağlam muhasebesi, güçlü reklam ve halkla ilişkileri olan Kahramanmaraş’a yakışır birbiriyle kardeş iki gazete. Şu anda hayal etmek zor olsa da, Basın İlan Kurumu’nun ağır şartlarının gazete patronlarını bu sürece zorlayacağını ve konuştuğumuz sorunların çözümünün büyük bir bölümünün bununla mümkün olduğunu düşünüyorum.”
Dünya Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen ise "Biz basın mensupları, bardağın hep dolu yanından bakıyoruz ve boş tarafını görmek istemiyoruz. Bunun nedeni ise ekonomik bağımlılığımızdır. Bu nedenle hak etmeyenler baş sayfalara çıkıyor ve insanlarımızın sahada gördüğü gerçek sorun ve ihtiyaçlarını sayfalara yansıtamıyoruz" şeklinde konuştu.
Yerel basının sorunlarının dile getirildiği panelde, basının, ekonomik, teknik eleman, ekipman yetersizliği, birlik ve beraberliğin sağlanılamaması gibi konularında görüş alışverişinde bulunulduğu panelde, önümüzdeki günlerde katılımın daha da artırılarak yapılması kararlaştırıldı.
Panel, konuşmacılara plaket takdiminin ardında sona erdi.