Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kahramanmaraş İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; hâlihazırda hibe desteği alan tüm yatırım başlıkları için işletmelerin kendi enerji ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kadar elektrik üreten güneş enerjisi sistemlerinin hibe desteğinden faydalanacağı ifade edildi.
TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Ömer Süha Uslu yaptığı açıklamada; “Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında kurulacak ya da modernize edilecek işletmenin/tesisin kendi tüketimine yönelik yenilenebilir enerji yatırımları destek kapsamına alınmıştır. Yenilenebilir enerji yatırımları; TKDK tarafından hâlihazırda desteklenecek sektörler için kurum tarafından kabul edilebilecek uygun harcamaların içerisinde, enerji ihtiyacını karşılamak için yapılacak yatırım harcamaları olarak planlanmalıdır. Yenilenebilir enerji kapsamında sadece güneş enerjisi (fotovoltaik) sistemleri desteklenecektir. Kurum tarafından işletmenin/tesisin enerji ihtiyacı (tükettiği enerji) kadar kapasiteye (elektrik tesisatı projesinde yazan toplam kurulu güç) izin verilecektir” dedi.
Uslu açıklamalarına, “Yapılacak olan yenilenebilir enerji yatırımlarında şebekeye bağlı (yani on-grid) sistemler de destek kapsamında değerlendirilecektir. İşletmenin/tesisin enerji ihtiyacının 1 MW kurulu güçten daha fazla olması durumunda ise üst sınır olarak 1 MW kapasite baz alınarak hibe desteği verilebilecektir. Uygun harcama olarak değerlendirilebilen yenilenebilir enerji yatırımlarında solar enerji sistemlerinin kurulumunda kullanılacak olan fotovoltaik panellerin tek tip (aynı) olması gerekmektedir. Yapılacak yatırımlarda yatırım uygulama sahası dışında kalan kablolama işlemleri uygun harcama olarak kabul edilmemektedir” sözleriyle devam etti.
 
Başvuru ve ödeme aşaması
Uslu konuşmasını; “Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında yenilenebilir enerji yatırımı hibe desteği için kuruma sunulacak proje başvuru paketinde dağıtım şirketi tarafından imzalanmış ‘Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşması’ sunulması gerekmektedir. Yatırımın sonunda ödeme talep paketi içerisinde ‘Geçici Kabul Tutanağı’ kuruma sunulmalıdır. Başvuru sahibi TKDK sözleşme imzalanması aşamasında, yatırımın gerçekleştirilmesi sürelerini ve ilgili yönetmelik (EPDK lisanssız üretim yönetmeliği madde 24-b) gereği ‘Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmasının’ geçerlilik süresini dikkate alarak yatırımını planlamalıdır. Konu hakkında ayrıntılı bilgi TKDK’nın internet sitesinde yer almaktadır” sözleriyle tamamladı.
 
TKDK’dan hibe alan yatırımlar KDV ve gelir vergisinden muaf tutuluyor

TKDK IPARD (Kırsal Kalkınma) Programı kapsamında birçok alanda hibe desteği veriyor. Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım, Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım, Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması, Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi, Yerel Ürünlerin ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi, Kırsal Turizm, Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi alanlarında yüzde 50 ile 65 arasında hibe veriyor. Verilecek olan hibeler gelir vergisinden ve KDV den muaf tutuluyor. Yatırım yapmayı düşünenler, konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.tkdk.gov.tr adresinden veya 444 85 35 numaralı telefondan önce 2’yi daha sonra 46’yı tuşlayarak ulaşabilirler.