Afşin ilçesine bağlı Tanır Mahallesi ile Sivas iline bağlı Gürün ilçesi sınırları arasında kurulması planlanan Tanır Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu’na onay verildi.

Afşin ile Sivas ili Gürün İlçesi sınırları içerisinde rüzgardan elektrik enerjisi üretmek amacıyla toplam 20 MWm/MWe kurulu gücünde Tanır Rüzgar Enerjisi Santrali kurulup işletilmesi planlanıyor. 50 milyon lira yatırımla kurulacak olan santralde her biri 1 MW kapasiteli 20 adet rüzgar türbini kurulacak.

Afşin sınırları içerisinde 18 adet türbin ve Şalt Merkezi, Sivas’a bağlı Gürün ilçesinde ise 2 adet türbin yer alacak. Kurulacak rüzgar santrallerinden yılda yılda 70 milyon kWh elektrik enerjisi üretilmesi planlanıyor.

Bölgedeki ikinci rüzgar enerjisi yatırımı olan Tanır RES projesinin ÇED Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca onaylandı.

Söz konusu yenilenebilir enerji yatırımı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yapılan duyuruda ÇED Raporunun olumlu olarak, “Afşin ilçesi ile Sivas ili Gürün ilçesi mevkiinde planlanan Tanır RES (20 MWm/20 MWe (20 x 1 MWm/1 MWe) projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiş ve değerlendirilmiştir. Proje ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak Bakanlığımızca 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiş olup; ayrıca, söz konusu projeye ait nihai ÇED Raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanununa istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum/kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir” denildi.