Türkiye Sigorta Birliği üyesi sigorta ve emeklilik şirketleri ile özel kanun hükümleri dâhilinde sigorta faaliyetinde bulunan kuruluşlar tarafından hak sahiplerine ödenmesi veya iade edilmesi gereken her türlü prim ve tazminat tutarlarından zaman aşımına uğrayanlar, ilan metninde unvanları belirtilen kurum ve kuruluşların web adresleri üzerinden 31 Mayıs 2024 tarihine kadar sorguya hazır tutulacak.

Zaman aşımına uğramış alacaklarla ilgili olarak, alacağın doğduğu şirkete 15 Haziran 2024 tarihine kadar başvurulmaması halinde bahse konu alacaklar Güvence Hesabı'na devredilecek.

65D5E89C46Bcc244Ac3D3371

Kaynak: HABER MERKEZİ