Afşin Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü tarafından, 7143 sayılı yasa ile sosyal güvenlik kurumuna borcu bulunan işveren ve sigortalılar için yapılandırma işlemleri ve teşviklerle ilgili sunum düzenlenecek.

Afşin Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Tahsin Kamalak, Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan sunuma esnafları, muhasebecileri ve vatandaşları davet etti.

Borçların yapılandırma taleplerinin 31 Temmuz 2018 tarihinde sona ereceğini belirten Kamalak, "Bildiğiniz gibi hükümetimiz, 2011 yılından beri kurumumuza sigorta primi ödeyen işveren ve sigortalılarımıza, kurumumuza olan yükümlülüklerini zamanında yerine getirmek ve teşvik kanunlarında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, ödemeleri gereken sigorta primlerinin belirli oranda ve sürede kurumlarca karşılanması kapsamında teşviklerin verilmesini öngörmüştür. 2011 yılından bugüne kadar sunulan teşviklerin hem yukarıda belirtilen hususlarda ilerleme sağladığı ve işverenlerimiz ile sigortalılarımıza işlerini yürütmelerinde çok büyük faydalar sağladığı görülmüştür. Bu itibarladır ki, 2018 yılında da teşviklerin devam etmesi öngörülmüştür. Kurumumuzun sunmuş olduğu teşviklerin yanında, bir de yine kurumumuza sigorta primi borcu olan işveren ve sigortalılarımızın borçlarını kolayca, indirimli olarak, ödeyebilmelerine imkan tanıyan 7143 sayılı kamu borçlarının yapılandırılması ile ilgili yapılması gereken iş ve işlemlerin de neler olduğunun anlatılması ve yine yaşanılan sorunların çözümü konusunda fikir alışverişinde bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.” açıklamasında bulundu.

İşverenlerin de müracaatlarını online ortamda yapabileceklerini ifade eden Kamalak, sonuçlanma yapıldıktan sonra ilgililere iadeli taahhütlü olarak tebligatların bildirildiğini söyledi.

Kamalak, “Yapılandırma yapıldıktan sonra borcun ana parasını gecikme zammı ve gecikme faizini ayırıyoruz. Ana paranın üzerine işleyen gecikme faizi ve gecikme zammının tamamını kaldırıyoruz. Dönemler itibariyle TEFE, ÜFE, YÜFE değişim oranlarını esas alarak yeni bir gecikme tutarı belirliyoruz. Bu tutarı belirledikten sonra kişiye peşin ödeme, 6 taksit, 9 taksit, 12 ve 18 taksit şeklinde ödeme hakkı veriyoruz. Bu ödeme hakkını verdikten sonra müracaatlar il müdürlüklerine yapıldığı için il müdürlükleri tarafından kişinin talep ettiği tutar üzerinden yapılandırma işlemine başlamış oluyoruz. Peşin ödeme talebinin kabul edilmesi halinde ana para üzerinde işletmiş olduğumuz YÜFE’ye göre tespit edilen tutarın yüzde 90’nını tekrar kaldırıyor sadece ana para ve YÜFE’nin yüzde 10’nu almak kaydıyla borcun tamamından feragat etmiş oluyoruz. Eğer idari para cezalarıyla ilgili bir müracaat varsa idari para cezalarının da yüzde 50’sini siliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Geçmiş borçlara ilişkin de yapılandırma kapsamında indirimler sağlandığını aktaran Kamalak, "İlk taksitin ödenme süresi zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekiyor ki yapılandırmadan faydalanmış olalım. Bir takvim yılı içerisinde iki taksite kadar aksaklıklar yapılandırmayı bozmuyor. İki taksitin üzerinde aksatma veya eksik ödeme yapılandırmamızın bozulmasını gerektiriyor. Yine eksik ödeme esnekliği olan ayların son taksiti olan tarihi takip eden ay sonu itibariyle eksik ödemiş olan tutarın tamamına uygulanacak gecikme cezası ile ödememizi yapmamız gerekiyor. Bu şekilde eksik ödeme yapmış olan sigortalılarımızı ve işverenlerimizi uyarmak istiyoruz. Son taksit ödeme döneminde bizlere gelsinler net olarak ödemeleri gereken rakamı belirleyelim ve ödemiş olsunlar ki yapılandırma hakları son taksite kadar gitmişken bozulmuş olmasın. Yine malum daha önceki yapılandırmalarda olduğu gibi cari aylara ait prim borçlarımızın da ikiden fazla aksatılmaması gerekiyor ki yapılandırmada yapmış olduğumuz müracaat devam edebilsin” ifadelerini kullandı.

Ödemeleri 31 Ağustos 2018’e kadar ilk taksitlerin SGK’ya ödenmesi gerektiğine değinen Kamalak, “18 taksit yapıyoruz dedik iki ayda bir ödeme ile 36 aya bölmüş oluyoruz. Bugüne kadar yapılan düzenlemelerin en önemlilerinden bir tanesi. Hele hele geçmiş borçlarımızın yüzde 70-80’e varan borçlarında ciddi manada indirimler oluyor. Bu süreçte meslek odalarına ve basına çok ciddi bir sorumluluk düşüyor. Borçlarından kurtulabilmek için gerek işverenlerimizin gerekse sigortalılarımızın önemli bir fırsatı var. Elden geldiğince 31 Temmuz’a kadar bunu kapı kapı duyurmaya çalışacağız. Bu konuda bize verilecek desteğe her zaman muhtacız. Bu düşüncelerle 25 Temmuz saat 14.00’da Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan sunumumuza muhasebecilerimizi, esnaflarımızı ve tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.