İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak.

Kahramanmaraş geneli için 55 sürekli işçi alımı gerçekleştirilecektir. 

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Başvurular bugün 23.02.2024 itibariyle başlamış olup 27 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları, 23-27 Şubat 2024 tarihleri arasında İŞKUR’un internet sitesi olan http://esube.iskur.gov.tr üzerinden, ALO 170 iletişim hattı ve İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri aracılığıyla gerçekleştirilebilecek.

 KAHRAMANMARAŞ'TA ALIMI YAPILACAK KADRO VE BRANŞLAR

Sağlık Bakanlığı'na alınacak personel sayısı ve kadroları şu şekilde;

Elektrikçi (genel): 3

Isıtma ve sıhhi tesisatçı: 3

İnşaat boyacısı/boyacı: 2

Klinik destek elemanı: 2

Güvenlik Görevlisi (Silahsız): 26 

Temizlik görevlisi: 19

Saglik Bakanliginin 8 Bin Surekli Isci Alimi Basvurulari Yarin Basliyor Iste Il Il Alinacak Isci Kadrolari 3

Saglik Bakanliginin 8 Bin Surekli Isci Alimi Basvurulari Yarin Basliyor Iste Il Il Alinacak Isci Kadrolari 4

05

BAŞVURU ŞARTLARI

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyruklu adaylar tercih yapamayacaktır.)

Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (…/02/1984 ve daha sonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.

Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

Kaynak: HABER MERKEZİ