Hak sahipliği uygun görülmeyenlere 15 günlük süre verildi Hak sahipliği uygun görülmeyenlere 15 günlük süre verildi

Yüksek mahkeme, aday öğretmenleri mesleğe atama kararı alan değerlendirme komisyonunun oluşumu Anayasa'ya aykırı bulmuştu. Gerekçeli kararda, kuralların keyfiliğe izin vermeyecek şekilde olması gerektiği vurgulandı.

Mahkeme, kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin hususların yönetmelikle belirlenecek olmasını da "Belirsiz, geniş bir alanının yönetmeliğe bırakılması" nedeniyle iptal etti.

Gerekçede, dava konusu kurallarla öğretmenlik kariyer basamaklarında ilerlemenin koşulları arasında yer alan mesleki gelişim alanlarında gerekli olan asgari çalışmaların temel ilkelerinin, kapsamının ve niteliğinin herhangi bir tereddüde yer vermeyecek biçimde açık ve net olarak düzenlenmediği vurgulandı.

Kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin bir konuda Anayasa'da münhasıran kanunla düzenleme yapılmasının öngörüldüğü aktarılan gerekçede, "Bu bağlamda kamu görevlilerinin özlük işlerine ilişkin bir konuda herhangi bir yasal çerçeve çizilmeden, temel ilkeler belirlenmeden sınırsız, belirsiz, geniş bir alanın yönetmeliğe bırakılmasının öngörülmesi nedeniyle kuralların temel hak ve özgürlüklerin kanunla sınırlanması gerekliliğiyle bağdaşmadığı sonucuna varılmıştır." tespiti yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi