Mesane kanseri, erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülüyor.

Ancak son yıllarda sigara tüketimine paralel olarak kadınlarda da görülme sıklığı arttı. Mesane kanserinin en çok idrarda kan görülmesi ile kendini belli ettiğini belirten Doç. Dr. Burak Özkan, mesane kanserinin diğer belirtilerinin ise ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama, idrar sıklığında artış ve ilerlemiş hastalıkta böbreklerde ağrı ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceğini kaydetti

Modern çağın korkulu rüyası kanser, her geçen gün daha fazla kişinin kapısını çalıyor. Onlardan biri de mesane kanseri. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Burak Özkan mesane kanserine erkeklerde kadınlara göre 3 kat daha fazla rastlandığını belirtirken, son yıllarda sigara tüketimine paralel olarak kadınlarda da görülme sıklığının arttığını söylüyor.

Aile geçmişinde mesane kanseri öyküsü bulunmasının eğer diğer risk faktörleri yoksa mesane kanseri riskini artırmadığını söyleyen Doç. Dr. Burak Özkan toplumda çok fazla bilinmeyen mesane kanserine yol açan etkenleri ve belirtilerini anlattı.

İDRARDA KAN İLK BELİRTİ

Mesane kanseri, dünyada hem kadında hem de erkekte görülüyor ve görülme sıklığı açısından 11. sırada yer alıyor. Erkekleri tehdit eden ise 7. kanser türü.

Doç. Dr. Burak Özkan mesane kanserinin en çok idrarda kan görülmesi ile kendini belli ettiğini belirterek “Ağrısız olarak idrarda kan görülmesi (hem kişinin kendi gördüğü hem de gözle fark edilmeyen sadece idrar tahlilinde saptanan) en sık bulgudur. Başka yakınma olmadan sadece idrarda kan görülmesi veya idrar tahlilinde kan saptanması bu hastalığın en önemli belirtisi olup özellikle kişide risk faktörleri varsa mutlaka tam bir ürolojik değerlendirme yapılması gereklidir” dedi.

İDRAR YOLU ENFEKSİYONUYLA KARIŞABİLİYOR!

Doç. Dr. Özkan, hastaların diğer şikayetlerinin ise ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama, idrar sıklığında artış ve ilerlemiş hastalıkta böbreklerde ağrı ve böbrek fonksiyonlarında bozulma olabileceğini vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Ani idrar isteği, idrar yaparken yanma ve sızlama ve idrar sıklığında artış aslında çok sık görülen ve genellikle idrar yolu enfeksiyonları veya prostat hastalıkları ile ilgili yakınmalar olup, bu durumların düşünülmediği durumlarda mesane tümörleri olasılığı da göz önünde bulundurulmalıdır.”

Mesane kanserinde ayırt edici en önemli özelliğin ağrısız kanama olduğunu kaydeden Doç. Dr. Özkan, bu hastalarda hem görüntüleme yöntemleri hem de sistoskopik değerlendirme yapılması gerektiğini belirtti.

MESANE KANSERİNİN NEDENLERİ

TÜTÜN KULLANIMI

Mesane kanseri için en önemli risk faktörü sigara. Hatta tek başına bu kanserin yaklaşık yarısından sorumlu. Öyle ki sigara bırakılmış olsa bile hiç kullanmamış biriyle aynı risk seviyesine inmesi için 20 yıl geçmesi gerekiyor. Son yıllarda özellikle gençler arasında yaygınlaşan ve masum zannedilen nargile de kansere zemin hazırlıyor.

KİMYASAL MADDELER

Deri, metal, tekstil ve boya sanayii gibi kimyasal maddelerin yoğun olarak kullanıldığı yerlerde çalışmak da mesane kanseri riskini artırıyor. Hele bir de bu sektörlerde çalışan kişiler sigara içiyorsa risk çok daha fazla oluyor.

FAZLA KLOR

İçme sularında fazla klor mesane kanserine zemin hazırlayan etkenlerden birisi. Fazla klorun yanı sıra, arsenik vb. maddelerin de karsinojenik etkileri olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konuluyor.

Editör: Haber Merkezi