İhale Detayları:

 • İdare: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
 • Adres: ERKENEZ MAHALLESI MEVKI RECEP TAYYIP ERDOGAN BULVARI NO:157 46100 DULKADİROĞLU/KAHRAMANMARAŞ
 • Telefon ve Faks: 3442360080 - 3442360306
 • İhale Dokümanı: EKAP üzerinden erişilebilir.
 • İKN: 2023/1500859

 

İhale Konusu ve Detayları:

 • İş Adı: Kilis Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Sularının Sulamada Kullanılması
 • İş Kapsamı: 278,8 ha (Net) alanın borulu şebeke ile sulanması, depo, ana boru, ve hat inşaat işleri.
 • Yapılacağı Yer: Kilis Merkez, Arpakesmez ve İnanlı köyleri
 • Süre: Yer tesliminden itibaren 300 takvim günü
 • İhale Tarihi: 19.02.2024 - 10:00
 • İhale Yeri: DSİ 20. Bölge Müdürlüğü İhale Salonu / KAHRAMANMARAŞ

İhaleye Katılım Şartları ve Gerekli Belgeler:

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
 • İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu
 • İdari şartnamede belirlenen geçici teminat
 • İş deneyimi gösteren belgeler

İhalede Değerlendirme Yöntemi:

 • Ekonomik ve mali yeterliliğe ilişkin kriter belirtilmemiş.
 • Fiyat dışı unsurlar iş kalemleri bazında puanlanacak.
 • Toplam Puan = Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
 • İş kalemlerine ait puanlar asgari ve azami oranlar üzerinden belirlenecek.

Diğer Bilgiler:

 • İhale sadece yerli isteklilere açıktır.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir.
 • Teklifler, e-imza ile imzalanarak EKAP üzerinden gönderilecektir.
 • İhalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Bu projenin hayata geçirilmesiyle, Kilis'te atıksu arıtma tesislerinden elde edilen suların verimli bir şekilde sulama için kullanılması hedeflenmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yerel firmaların bu önemli projede yer almasını beklemekte ve ihale sürecine tüm isteklileri davet etmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ