İhale Bilgileri

İhale Numarası: 2024/72658

İdarenin Adı: Kahramanmaraş Valiliği (YİKOB-MAAS İÇİN) İçleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığı

İdarenin Adresi: Yavuz Selim Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi No:4/1 46080 Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

İhale Tarihi ve Saati: 15.02.2024 - 10:00

İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

İhale Konusu

Mal Alımı: İl Emniyet Müdürlüğüne Tefrişat ve Mefruşat Malzemesi Alımı

Miktar: 48 Kalem

Teslim Yeri: Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü

Teslim Süresi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 takvim günü içerisinde

İhale Şartları ve Belgeler

İhale dokümanı EKAP üzerinden ulaşılabilir.

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

İhale dokümanını indirmek için e-imza kullanmak zorunludur.

Teklif ve İstekliler

Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanacak ve e-imza ile imzalanacaktır.

İstekliler tekliflerini götürü bedel üzerinden vereceklerdir.

Geçici teminat, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere belirlenecektir.

Diğer Hususlar

Teklif fiyatı aşırı düşük tespit edilen isteklilerden açıklama istenecektir.

Tekliflerin geçerlilik süresi 150 takvim günüdür.

Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İhale ile ilgili detaylı bilgilere EKAP üzerinden ulaşabilirsiniz. İsteklilerin, ilgili tarih ve saatte başvuru yapmaları önemlidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ