Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, 13 Şubat 2013 tarihine kadar yer altı suyu kullananların ölçüm sistemi kurmalarının kanuni bir zorunluluk olduğunu hatırlatarak, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin kullanım belgelerinin iptal edileceğini bildirdi.
Elbistan Ziraat Odası, yer altı suyu kullanımına ilişkin yeni düzenlemeler hakkında vatandaşı bilgilendirmek üzere DSİ Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü ile ortaklaşa, bir bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Yeraltı kuyularına sayaç takılması zorunluluğu ve sistemin getireceği sonuçlar ile ilgili bilgilendirme amaçlı toplantı, 4 Şubat 2013 günü saat 11.00’da yapılacak. EZO Başkanı Mehmet Ali Bulut, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada konunun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Elbistan Ovasının sulanmasını sağlayacak en büyük projelerden olan Adatepe, Karakuz, Kavaktepe Baraj Projelerinin faaliyete geçmemesinden dolayı, ilçemizde son yıllardaki yeraltı suyu kullanımına yönelik yoğun talepler ve kullanma belgesinde belirtilen miktardan fazla yeraltı suyu çekilmesi karşısında, sürdürülebilir bir yeraltı suyu yönetimi için yeraltı suyu rezerv-çekim ilişkisinin modern sulama sistemleri ile desteklenerek kontrol altında tutulması ve bu nedenle tüm kuyulardan çekilen veya çekilecek yeraltı suyunun ölçülebilir durumda olması için ölçme işlemini yapmaya yönelik ölçüm sistemlerinin tespit ve tesis edilmesi gerekliliği zorunlu hale gelmiştir.
25 Şubat 2011'de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve 'torba yasa' olarak anılan 6111 sayılı Yasanın 126. maddesinde; yeraltı sularına ilişkin 167 sayılı kanunun 10. maddesine yapılan ilavelerle, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni açılan kuyulara 'ölçüm sistemi' (su sayacı) takılmadan kullanım belgesi verilmeyeceği belirtiliyor. Aynı kanunun geçici 2. maddesine yapılan ilaveyle bugüne kadar açılan kuyulara da 13 Şubat 2013 tarihine kadar ölçüm sistemi kurulması gerektiği belirtilerek, aksi durumda kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmü getirilmişti.
Bu konuda çiftçilerimizin mağdur olmaması için 4 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 11.00’de odamızın toplantı salonunda Kahramanmaraş DSİ 20. Bölge müdürlüğü ile ortaklaşa bir toplantı düzenledik. Düzenlemiş olduğumuz yeraltı kuyularına sayaç takılması ile ilgili bilgilendirme toplantısına ilçemizde yeraltı sondajı açan ve proje işlerini takip eden ilgililer ile yeraltı kuyusu bulunan çiftçilerimizin bilgilendirme toplantısına katılmaları önemle duyurulur.”