Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rukiye Hatipsoylu, çocukluk çağı aşıları hakkında bilgi verdi.

Çocukluk çağındaki aşı uygulamalarının sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açabilen hastalıklardan korumak amacıyla yapıldığını kaydeden Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rukiye Hatipsoylu, “Asıl amaç hastalığa yakalanmadan bağışıklık kazanmaktır” dedi.

Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rukiye Hatipsoylu, "Aşılamada hedef hastalıklar; sık görülen, ağır veya ölümcül seyreden veya kalıcı hasar bırakma riski olan hastalıklardır. Aşılanan kişi kendisi hasta olmayacağı gibi yakın çevresine hastalığı bulaştırma riski de taşımayacaktır ve onları da dolaylı olarak koruyabilecektir; bu olaya toplumsal bağışıklık (Herd İmmunity) denilmektedir. Sık görülen hastalıklardaki aşılama bu hastalığa yönelik sağlık harcamalarını da azaltacağı için ekonomik olarak da ülkelere katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

 Aşı Ne Zaman Yapılır?

Aşının bireyler hastalığa yakalanmadan önce korunmak amacıyla uygulandığını yineleyen Hatipsoylu, “Aşılama hastalığa sebep olan mikropla karşılaşmadan önce vücuda zayıflatılmış veya ölü mikrobu vererek, vücudu o hastalığa karşı hazırlıklı hale getirmeyi amaçlar. Böylece vücudun bağışıklık hücreleri mikrobu tanır ve mikroba karşı koruyucu nitelikte bağışıklık maddeleri (antikorlar) salgılar. Unutulmaması gereken nokta immunolojik hafızanın uzun süreli olmasına rağmen tamamen mükemmel olmadığıdır. Bu sebeple etkin ve güçlü bağışıklık yanıtının elde edilmesi için belli aralarla birden çok aşı yapılması veya bu aşıların belli aralıklarla tekrar edilmesi gerekir. Bu tekrar aşılarına pekiştirme (rapel) aşıları denir” açıklamasında bulundu.

Hangi Hastalıklar Temizlendi?

Aşılama ile sık görülen ve ölümlere yol açan hastalıkların tamamen ortadan kaldırılabildiğine değinen Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rukiye Hatipsoylu, “Aşılar en güvenli tıbbi uygulamalar arasında sayılabilir. Ancak küçük çaplı yan etkiler görülebilir, bunlar arasında aşı yerinde ağrı, kızarıklık, ateş, kırgınlık, halsizlik sayılabilir. Aşılamanın çocuk ve halk sağlığı alanındaki önemi dikkate alındığında, her anne ve babanın çocuklarının aşıları konusunda son derece duyarlı ve titiz olması gerekmektedir. Ebeveynlere; maalesef son zamanlarda internet ortamında yer alan aşıların gereksiz olduğuna dair hiçbir bilimsel desteği olmayan yazılara inanmamaları ve en doğru bilgiyi hekimlerinden almaları önerilir” ifadelerini kaydetti.

Aşı Takip Planında Bulunan Aşılar

 Doğduktan Sonra: Hepatit B Aşısı 1. Ay: Hepatit B Aşısı, 2. Ay: DaBT – IPV – Hib Aşısı, Pnömokok, BCG (verem) 4. Ay: DaBT – IPV – Hib Aşısı, Pnömokok, 6. Ay:            DaBT – IPV – Hib Aşısı ve Hepatit B Aşısı, Oral Polio (Çocuk Felci Aşısı), Pnömokok, 12. Ay: Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak (KKK) Aşısı, Pnömokok, Suçiçeği, 18-24. Ay: Hepatit A Aşısı, 18. Ay: DaBT – IPV – Hib Aşısı, Ağızdan Çocuk Felci Aşısı, 24. Ay: Hepatit A Aşısı, İlkokul 1. Sınıf: KKK, dabT-IPV, 8. Sınıf: dT (Sonrasında her 10 yılda bir tekrarı gereklidir).

Diğer aşılar

2.-4.-6. Ay: Rota Virüs

9.-12. Ay: Meningokok (KMA)

9 yaş itibariyle: HPV