Doç. Dr. Uğur Başaran'ın yeni yazısı "KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK ESHAB-I KEHF" etiketiyle yesilafsin.com'da.

KÜLTÜREL BİR OLGU OLARAK ESHAB-I KEHF

"Yedi Uyurlar" adıyla bilinen, yedi genç (Yemliha, Mekselina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeştatayuş) ve bir köpeğin (Kıtmir) 309 yıl boyunca uyuduklarına inanılan mağaranın bulunduğu yer olan Eshab-ı Kehf, Afşin'in kuzeybatısında ve merkezine 5 km uzaklıktadır. Tarihsel gerçekliği bilinen ve Kuran-ı Kerim'de de bahsi geçen bu olayın geçtiği mekânın asıl yerinin neresi olduğu ile ilgili birçok görüş ortaya atılmıştır. Bu görüşler içerisinde bugün en kuvvetli ve genel kabul göreni, söz konusu mağaranın Afşin' deki Eshab-ı Kehf'te olduğu fikridir. Afşin'de doğup büyümüş birisi olarak biz, bu makalemizde "Hangi Eshab-ı Kehf gerçek Eshab-ı Kehf?" sorusunun cevabını vermekten ziyade, yöre halkının Eshab-ı Kehf'e yüklediği kültürel anlamları irdelemeye çalışacağız. Afşin insanının külliyeyi ziyareti öncesinde, sırasında ve sonrasında oluşan inançlar, pratikler ve uygulamalar, sebep-sonuç ilişkisi içerisinde ve sosyal bağlam dikkate alınarak değerlendirilmeye çalışılacaktır. Sonuç olarak ise, uygulamalı halkbilimi çalışmaları çerçevesinde Afşin'in Eshab-ı Kehf'ten her alanda daha fazla faydalanması için bazı öneriler sunulacaktır.

Yazıyı okumak İçin Tıklayınız...

Kaynak: DENİZ DOĞAN