Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Afşin ilçesinde yapılması planlanan C Termik Santrali’nin, Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) üstlendiği mega projelerden biri olduğunu söyledi.

Oktay, 17 milyar TL bütçeli yatırımın, hem cari açığı azaltacağına hem de istihdam oluşturacağına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığının 2021 yılı bütçesini sundu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Varlık Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun Türkiye'ye daha fazla doğrudan dış yatırım çekme yönünde çalıştığını Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yine "kazan-kazan" ilkesini esas alan iş birliklerine imza atacaklarını ve doğrudan yatırımlarla Türkiye'ye değer katmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Türkiye Varlık Fonu'nun çalışmaları ile ilgili de bilgiler aktaran Oktay, “Türkiye Varlık Fonu cari açığı azaltma, yurt içi tasarrufları artırma, özel sektörün girmediği stratejik sektörlere uzun vadeli sermaye çözümleri sunma ve portföyündeki şirketlerin değerini artıracak stratejiler üretme hedefleri çerçevesinde faaliyetlerini yürütmektedir. Adana İskenderun Körfezi'nde kurulması planlanan petrokimya kümelenmesi, Afşin-Elbistan Enerji Santrali gibi mega projeler Varlık Fonunun cari açığı azaltma yönündeki somut adımlarına sadece birkaç örnektir. İskenderun Körfezi'ndeki bu petrokimya kümelenmesi projesi, hem cari açığı azaltacak hem de bölgede ciddi oranda iş imkanı sağlayacak büyük bir adımdır” dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, söz konusu projelerde 2021 yılında çok ciddi ve önemli ilerlemeler kaydedileceğini de sözlerine ekledi.

C Segmenti 1.800 MWe kurulu güce sahip olacak

Türkiye Varlık Fonu (TVF) bünyesindeki Maden Holding tarafından projelendirilen ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 3’ünü karşılayacak olan Afşin C Santrali yatırımı için 6 firma ile görüşmeler yapılıyor. Afşin'e bağlı Altunelma Mahallesi ve Tanır Mahallesi sınırları içerisinde kurulacak C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık / bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin ekonomik ömrünün ise 35 yıl olması öngörülüyor