Afşin'e, Güney RES Enerji Yat. Ürt. ve Tic. A.Ş. tarafından 20 MW kurulu gücünde Tanır Rüzgar Enerjisi Santrali kurulacak.

Türkiye’nin en büyük termik santrallerini sınırlarında barındıran Afşin, güneş enerjisi santrallerinin ardından rüzgar enerjisi santrali projesiyle yenilenebilir ve yeşil enerjiye bir adım daha atıyor.

Güneş enerjisi bakımından Türkiye’nin en verimli bölgelerinden biri olan Afşin'e yine yerli ve yenilenebilir bir enerji kaynağı olan rüzgar enerjisi santrali (RES) kurulması için harekete geçildi.

Güney RES Yatırım Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Afşinile Sivas'a bağlı Gürün İlçesi hudutlarında Tanır Rüzgar Enerji Santrali (20MWm/20MWe) projesinin yapılması planlanıyor.

Bölgedeki hava akımının ekonomiye kazandırılması amacıyla kurulacak 20 MW gücündeki RES bölgede heyecan oluşturdu.

- ÇED süreci başladı

Afşin'e yapılacak Tanır Rüzgar Enerji Santrali projesi kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başladı.

Tanır RES Projesi'nin hayata geçirilmesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğinin 9. Maddesi gereğince Oğlakkaya Mahallesinde halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak için "Halkın Katılımı Toplantısı" yapılacak.

Oğlakkaya Kültür evinde yapılacak halkın bilgilendirilmesi toplantısı 4 Ekim 2018 saat 11.00' da gerçekleştirilecek.

Afşin'de yapılacak toplantının ardından Gürün ilçesinde de 4 Ekim 2018 saat 14.00 da halkın katılımı toplantısı yapılacak.

Rüzgar enerji santralleri – RES

Fosil yakıtlarının çevreye ve atmosfere verdiği zararların yanında kısa bir süre sonunda tükenecek olması çevreci, ucuz, tükenmeyecek alternatif enerji kaynaklarını keşfetmek ve geliştirme konusunda insanları her geçen gün daha fazla araştırmalara yönlendirmektedir. Bunlardan belki de en önemlisi yenilenebilir enerji kaynaklarının başında rüzgar enerjisi gelmekte.

Rüzgar Enerjisi nedir?

Güneş enerjisinin yeryüzünün çeşitli bölgelerini, denizlerini, atmosferi farklı değerlerde ısıtmasından dolayı basınç farkları oluşmaktadır. Alçak basınçla ile yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımına rüzgar denir. Bu farkın yüksek olması rüzgarın şiddetini de arttırmaktadır. Bu hava olayını yani rüzgarı kinetik enerjiye dönüştürmeye Rüzgar enerjisi denir.