Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), Afşin’de bulunan bir şahsa ait olan altın, gümüş ve çinko madeni sahasıyla ilgili rödovans sözleşmesini onayladı.

118 Yıllık Zabun Konağı Onarılmayı Bekliyor 118 Yıllık Zabun Konağı Onarılmayı Bekliyor

Bu sözleşme gereğince, maden ocağının işletilmesini üstlenen firma, ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için taahhüt ettiği meblağ kadar bir ücret ödeyecek.

Rödovans sözleşmesinin detaylarıyla ya da maden sahasının konumuyla ilgili bilgi verilmedi. Ancak, Afşin ilçesinde, yılda 300 bin tondan fazla gümüş, çinko ve kurşun madeninin çıkarılacağı proje ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştı.

Gümüş, kurşun ve çinko ocağı üretimi için yıllık çalışma süresi 12 ay, ayda 25 gün, günde 24 saat olarak 3 vardiya şeklinde planlanıyordu. Sahada 30 kişinin istihdam edilmesi öngörülürken, işletmede çalışacak olan işçilerin bir kısmı yöre halkından istihdam edileceği belirtilmişti. Ocaktan çıkarılacak kurşun, çinko ve gümüş madenlerinin, kamyonlar ile Elazığ’ın Maden ilçesinde bulunan zenginleştirme tesisine sevk edilmesi öngörülüyordu.

Rödovans sözleşmesinin onaylanması, Afşin’de madencilik faaliyetlerinin artması ve bölgede istihdam sağlanmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Kaynak: Şükrü Kartal