Afşin Vergi Dairesi Müdürü Kemal Mecit, 6111 sayılı kanun kapsamında bulunan tüm yapılandırmaların internet üzerinde yapılabileceğini kaydetti.
 
 
Afşin Vergi Dairesi tarafından yapılan açıklamada, yeniden yapılandırma için internetten başvuracak mükelleflerin ''internet vergi dairesi kullanıcısı'', ''TC kimlik numarası ve diğer kimlik bilgileri'' ve ''plaka, TC kimlik numarası ve aracın tescil tarihi'' seçeneklerini kullanarak, borçlarını yapılandırabileceğini bildirdi.
 
Afşin Vergi Dairesi tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ibarelere yer verildi:
“İnternet vergi dairesi kullanıcıları bu menüden, internet vergi dairesi kullanıcısı olmayanlar ise TC kimlik ve diğer kimlik bilgileri menüsünden giriş yaparak, 6111 sayılı Kanun kapsamında bulunan kesinleşmiş tüm borçlarını yapılandırmaya tabi tutabilecek.
 
Mükellefler, plaka, TC Kimlik numarası ve aracın tescil tarihi menüsünden ise adlarına kayıtlı araçlarının motorlu taşıtlar vergileri ile taşıtlarına ilişkin idari para cezalarını yapılandırabilecek.
Yapılandırılması istenen borcun dava konusu edilmesi halinde, bu davalardan vazgeçildiğine dair yazılı olarak vergi dairesine başvuruda bulunulacak. Borçların yapılandırılmasına ilişkin elektronik başvuru talepleri de en kısa sürede sonuçlandırılacak.
Bu arada, mükellefler, elektronik başvuru sırasında ödeme tablosunu ''elden alacağım'', ''posta ile istiyorum'' ve ''elektronik posta ile istiyorum'' seçeneklerinden birini tercih edecek.
Mükellef, ödeme tablosunun elektronik posta ile gönderilmesini istiyorsa, e-posta adresine sistem tarafından ödeme tablosu iletilecek. Elektronik başvuruda ödeme tablosu elden alınmak isteniyorsa, mükellef bağlı olduğu vergi dairesinden bunu teslim alacak. Ödeme tablosu posta ile alınmak istendiğinde de söz konusu tablo mükellefin adresine vergi dairesince taahhütlü olarak gönderilecek. Mükellefler, elektronik başvurularına istinaden yapılandırılan borçlarına ilişkin ödeme tablolarını, elektronik başvuru yaptıkları alandan da görebilecek.”