Afşin-Elbistan Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi için bazı taşınmazlar kamulaştırılacak.

Doğalgaz, hidroelektrik santralleri ve trafo merkezi projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Doğalgaz, hidroelektrik santralleri ve trafo merkezi projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. 

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Afşin-Elbistan Doğal Gaz İletim Hattı Projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sivas, Malatya ve Kahramanmaraş illeri sınırları içerisinde yer alan bazı taşınmazlar ile söz konusu proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

Ayrıca, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü'ne (TEİAŞ) ait "154 kV Darıca 1 HES-Darıca 2 HES-Kozbükü HES-Ordu HES-Ordu 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak nedeniyle TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılması kararı verildi. 

Buna ek olarak, TEİAŞ'a ait "154 kV Arapgir Havza Trafo Merkezi Projesi" kapsamındaki taşınmazların da acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.