Kimler Başvuru Yapabilir?

Başvuruda bulunacak adaylardan aranan şartlar şu şekilde sıralanıyor:

 1. Türk vatandaşı olmak.

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

 3. Belirtilen suçlardan hüküm giymemiş olmak.

 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu uygun olmak.

 5. Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.

 6. İlan edilen kadrolar için gerekli diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvuru Özel Şartları Neler?

Başvuru yapacak adaylardan istenen özel şartlar ise şu şekilde sıralanıyor:

 1. İlan edilen zabıta memuru kadrosu için öğrenim şartını taşımak ve 2022 KPSS sonuçlarına göre belirtilen puan türlerinden asgari puanı almak.

 2. Boy ve kilo şartlarını sağlamak (erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve kilo ile boyun 1 metreden fazla olan kısmı arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamalı).

 3. Sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmak.

 4. En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

 5. Daha önce disiplinsizlik nedeniyle kamu kurumlarından çıkarılmamış olmak.

Başvuru Tarihi ve Detayları

Başvuruların 4 Aralık'ta başlayacağı ilan için detaylı bilgiler ve başvuru şartları belediyenin resmi internet sitesinde yer alıyor. Başvuru yapacak adayların ilgili belgelerle birlikte belirtilen tarihler arasında başvurularını tamamlamaları bekleniyor.

Resim

BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN BELGELER

Sınava girmek isteyen adaylar, “Başvuru Formunu” Belediyemizin www.kahramanmaras.bel.tr internet sayfasından temin edeceklerdir. Başvuru formunu doldurarak imzalayacak ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
3. Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla sureti Belediyemizce tasdik edilebilir.)
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı.
5. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)
6. Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adet fotoğraf başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyan.
8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
9. Tablonun nitelik kısmında belirtilen, İngilizce veya Arapça YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
10. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe. (Her aday şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Kaynak: Haber Merkezi