İhale Detayları:

 • İhale Numarası (İKN): 2024/54885
 • İdarenin Adı: Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü
 • Adres: Yörükselim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No: 22, 46050 Onikişubat/Kahramanmaraş
 • Telefon ve Faks: 3442237428 - 3442515100
 • İhale Dokümanı: EKAP

İhale Konusu:

İhale Tarih ve Saati:

 • Son Teklif Verme Tarihi ve Saati: 06.02.2024 - 10:30
 • İhale Komisyonu Toplantı Yeri: Yörük Selim Mah. Gazi Mustafa Kuşçu Cad. No:22, Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü Merkezi Satınalma Birimi, Onikişubat/Kahramanmaraş

Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:

 • Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler
 • İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu
 • Geçici teminat bilgileri
 • Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler
 • Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler

Diğer Hususlar:

 • İhale, ekonomik açıdan en avantajlı teklif esasına göre değerlendirilecek.
 • Yalnızca yerli istekliler ihaleye katılabilecek.
 • İhale dokümanı EKAP üzerinden ücretsiz olarak görüntülenebilir.
 • Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlanarak son teklif verme tarihine kadar gönderilmelidir.

Bu ihalede, aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi uygulanacak olup sınır değer katsayısı da belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgiler için EKAP üzerinden ihale dokümanına ulaşılabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ