Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Aycan’ın vermiş olduğu kanun teklifi kabul gördüğü takdirde tatil turizm merkezi Ilıca ilçe statüsüne kavuşacak.

Aycan’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına Ilıca adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin Kanun Teklifi ve gerekçesi şu şekilde:

“ Anayasamız' ın 126'ıncı maddesine göre; "Türkiye merkezi idare kuruluşu bakımından,
coğrafya durumuna, ekonomik şartlara ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre, illere, illerin
de diğer kademeli bölümlere ayrılır." hükmü mevcuttur. Bu hükmün işlerliğini sağlayan 5442
sayılı İl İdaresi Kanunu'nun birinci ve ikinci maddeleri hükmü, Anayasa'ya benzer düzenleme
ile ilçelerin kuruluş esas ve usullerini ifade etmektedir.

Kahramanmaraş merkeze 65 kilometre uzaklıkta olan Ilıca’nın kaplıca suyunda, antik dönemden bugüne kadar insanlar şifa vermektedir. Ilıca, mayıs ayından itibaren Türkiye’nin dört bir yanından yerli turisti ağırlamaktadır. Yaklaşık 150 metre derinlikte çıkan şifalı sıcak su termal turizm açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili kurumlarınca yapılan analizlere göre Ilıca’nı kaplıca suyu  romatizmal hastalıklar, ortopedik ameliyatlar sonrası ve fonksiyonel damar hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, kronik bronşit, anfizem, üst solunum yolu hastalıkları, kadın hastalıkları, mide bağırsak fonksiyonu bozuklukları, ülser, karaciğer ve safra kesesi yetmezlikleri hepatit sekellerine ile deri hastalıklarına iyi gelebilmektedir.

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre halen Ilıca mahallesi nüfusu 2 bin 862 kişi olup, günlük mahalleyi termal ve doğa turizmi için ziyaret edenlerle 40 bini geçmektedir. Bağlanması teklif edilen mahallelerin nüfusu ise 14 bin 355’dir.

Ilıca mahallesi sahip olduğu nüfus, eğitim kurumları, öğretmen ve öğrenci sayıları, turizm
potansiyeli, hane sayısı, tarım ve hayvancılık ve ilçe merkezine uzaklığı bakımından ilçe olması
gerekmektedir. Ilıca ' da yaşayan vatandaşlarımızın da, yıllardır beklentisi bu yöndendir. Böylece bağlanacak mahallelerde de  kamusal hizmetler vatandaşa daha kolay ulaşacaktır.

Ilıca mahallesinin ilçe olması, mahallenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunacaktır. Mahallenin ilçe olması, bölgenin önemli geçim kaynağı olan turizm, tarım ve hayvancılık hizmetlerini de olumlu etkileyecektir.

Tüm bu nedenlerle Kahramanmaraş İli Ilıca Mahallesi’nin ilçe olması öngörülmüş ve Kahramanmaraş İli’ ne bağlı Ilıca adıyla bir ilçe kurulmasına ilişkin kanun teklifi hazırlanmıştır.”

Gerekçeler ise,  Ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan ilçe olmasında büyük yararlar bulunan
Kahramanmaraş Ilıca Mahallesi'nin ilçe olması öngörülmekte, bu ilçeye bağlanacak mahalleler ekli
(1)  sayılı listede gösterilmektedir.

Merkezi idare tarafından ilçe kuruluşu ile ilgili oluşturulacak teşkilata ait kadroları
ihdas etmeye Cumhurbaşkanı yetkilendirilmektedir.

İdare Kurulu oluşuncaya kadar geçecek süre içinde yetkili olacak idare kurulları belirtilmektedir.

İlçeye Bağlanacak Mahalleler

Süleymanlı Mahallesi

Beşen  Mahallesi

Avcılar Mahallesi

Çakırdere Mahallesi

Çamlıbel Mahallesi

Çamlıca Mahellesi

Hacıbudak Mahallesi

Hacı İbrahim Uşağı Mahallesi

Hacınınoğlu Mahallesi

Kapukaya Mahallesi

Kertmen Mahallesi

Kozcağız Mahallesi

Poyamlı Mahallesi

Sarıgüzel Mahallesi

Süleymalı Mahallesi

Demirlik Mahallesi

Alişar Mahallesi

Kamanlı Mahallesi

Baydemir Mahallesi