2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Döneminde açılacak Afşin yaz okulları için 17 branşta eğitimci alınacak.

Afşin Belediyesi Başkanlığı, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Afşin İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile açılacak olan Afşin yaz okullarında görev alacak eğitimci adayları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Birimine dilekçe ile başvuru yapabilir.

27 Haziran - 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yaz okulları için başvuru belgeleri ve branşlar şu şekilde:

                                                                   BAŞVURU BELGELLERİ

 Kimlik fotokopisi

 Mezuniyet belgesi

İlgili sertifika

Not: Başvurular İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz; özel büro birimine dilekçe ile yapılacaktır.

                                                 EĞİTMENLERDE ARANAN NİTELİKLER

Basketbol Eğitmeni

1. Programın uygulanmasında alanı spor olan veya bu alanda eğitim almış   öğretmenler görev alabilir.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

 3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

Futbol Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Tebliğler Dergisinde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları na göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,

 2. En az "TFF Grassroots C" lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olanlar,

 3. Spor yüksek öğrenimi veren kurumlardan mezun olanlar

 4. Türkiye Futbol Federasyonu Gönüllü Lider Kursu mezunları,

 5. Çocuk Futbolu Sertifika Belgesi olanlar görevlendirilir.

Voleybol Eğitmeni

 Sırasıyla;

1. Tebliğler Dergisinde yayınlanan Talim ve Terbiye Kurulu Kararında belirtilen “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre aylık karşılığı ders okutacak Beden Eğitimi alan öğretmenleri,

2. En az "TFF Grassroots C" lisansı sahibi ve son dönem gelişim seminerine katılmış olanlar,

3. Spor yüksek öğrenimi veren kurumlardan mezun olanlar

4. Türkiye Futbol Federasyonu Gönüllü Lider Kursu mezunları,

5. Çocuk Futbolu Sertifika Belgesi olanlar görevlendirilir.

Masa Tenisi Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar.

2. Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor 2 Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar.

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitimcilerden, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar.

4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar,

5. En az lise mezunu olanlardan Türkiye Masa Tenisi Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Masa Tenisi Antrenörlük Belgesine sahip olanlar.

Badminton Eğitmeni

 Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan ve kadrolu usta öğreticilerden Türkiye Badminton Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Badminton antrenörlük belgesine sahip olanlar,

2. Beden Eğitimi Alanında/Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Badminton Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Badminton antrenörlük belgesine sahip olanlar

3. Resmî kurumlarda çalışanlardan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile Beden Eğitimi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunlarından Türkiye Badminton Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Badminton antrenörlük Belgesine sahip olanlar,

 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğiticilerden Türkiye Badminton Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 2. Kademe Badminton antrenörlük belgesine sahip 4 olanlar,

5. En az lise mezunu olanlardan Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesinden veya Türkiye Badminton Federasyonundan en az 2. Kademe Antrenörlük Belgesini almış olanlar öğretmen eğitimci olarak görevlendirilir

Hentbol Eğitmeni

 Sırasıyla;

1. Programın uygulanmasında alanı Spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

 2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

Satranç Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre herhangi bir alan öğretmeni olarak atananlardan lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında Satranç dersi aldığını belgelendirenler,

2. Bakanlıkça açılan Satranç kursu belgesine sahip olan öğretmenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre herhangi bir alana kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Satranç dersi verdiğini belgelendirenler,

4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge ile herhangi bir öğretmenlik atama alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/fakülte mezunlarından lisans veya lisansüstü eğitimi sırasında Satranç dersi aldığını belgelendirenler,

 5. En az lise mezunu olanlardan, Gençlik ve Spor Bakanlığından veya Türkiye Satranç Federasyonundan en az 1. Kademe Satranç Antrenörlük Belgesini almış olanlar öğretmen/eğitimci olarak görevlendirilir.

Gitar Eğitmeni

Sırayla;

1. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre Atamaya Esas Olan alanı Müzik olan, tercihen ana çalgısı Gitar olan Müzik ile ilgili yükseköğretim programı veya fakülte mezunu olanlar,

2. Lisans düzeyinde tercihen Gitar eğitimi almış Müzik ile ilgili yükseköğretim programı veya fakülte mezunu olanlar (Devlet Konservatuvarları, Müzik ve Sahne Fakülteleri Mezunları) arasından pedagojik formasyonu olanlar, görevlendirilir.

 Bağlama Eğitmeni
Sırayla;

 1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Müzik öğretmeni olarak atananlar; öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Müzik Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

4. En az lise mezunu olup, en az 1 yıl (eğitim öğretim yılı) bağlama eğitimi aldığına veya bağlama eğitimi verdiğine ilişkin belgeye sahip olanlar,

5. Yöresinde mahalli sanatçı olarak tanınan kişiler veya bu çalgının kaynak kişisi olarak bilinenler Eğitimci olarak görevlendirilir.
Asma Davul Eğitmeni

Sırayla;

1. Programın uygulanmasında Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Müzik alanı öğretmenleri, (tercihen ana çalgısı Davul olan),

2. Müzik ile ilgili yükseköğretim programı (Devlet Konservatuvarları Müzikoloji, Folklor ve Etnomüzikoloji Programı, Müzik ve Sahne Fakülteleri) veya fakültelerden lisans düzeyinde mezun olup (tercihen ana çalgısı Davul olan), öğretmenlik formasyonu belgesine sahip olanlar, görevlendirilir.

Okçuluk Eğitmeni

Sırayla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanı öğretmeni olarak atananlardan Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,

 2. Öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlardan Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları, öğretmen/eğitimcilerden Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu veya Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar, 2

4. Beden Eğitimi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlilerinden Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar,

5. Yukarıda belirtilen şartlara uygun öğretmenin olmadığı durumlarda en az lise mezunu olanlardan Türkiye Okçuluk Federasyonu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu veya Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi tarafından verilen en az 1. Kademe eğitmenlik belgesine sahip olanlar, Öğretmen/eğitimci olarak görev almalıdır.

Seramik Uygulama Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Programın uygulanmasında İnşaat Teknolojisi alanında eğitim almış ve tercihen sektör deneyimi olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde İnşaat Teknolojisi alanında sektör deneyimi olan teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

Ahşap Atölyesi Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Bilim ve Sanat Merkezlerine görev yapan Görsel Sanatlar öğretmenleri ile Teknoloji Tasarım öğretmenleri,

2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ve Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre Bilim ve Sanat Merkezlerine görev yapan tüm öğretmenlerden MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak düzenlenen Ahşap eğitimine yönelik bir kurs belgesi olanlar veya en az bir eğitim öğretim yılı eğitim aldığını belgelendirenler,

3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Mobilya ve İç Mekân Tasarımı ve El Sanatları Teknolojisi öğretmenleri,

 4. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım ve Sınıf Öğretmeni olarak atananlardan MEB Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından merkezi olarak düzenlenen Ahşap eğitimine yönelik kurslarda en az bir eğitim yılı kurs aldığını belgelendirenler,

5. El Sanatları Teknolojisi (El Sanatları)veya Mobilya ve İç Mekân Tasarımı alanına, kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, öğretmen/eğitimci olarak görevlendirilir.

Güreş Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Programın uygulanmasında spor alanında eğitim almış olan alan öğretmenleri görev almalıdır.

2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek elemanlarından yararlanılabilir.

3. Usta öğretici; bu programla ilgili Yıldızlar kategorisinde spor eğitim dairesi başkanlığı veya bağlı bulunduğu spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış olmalıdır.

Tezhip Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanları öğretmeni olarak atananlar, öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

 4. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge Çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Geleneksel El Sanatları ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkârlarına verdiği belgeye sahip olanlar,

5. Geleneksel El Sanatları icra ettiği veya ustalığı çevrece bilinen ve tanınan kişiler veya bu alanda eğitimli olduğuna dair belgeye (icazete) sahip olanlar öğretmen/eğitici olarak görev almalıdır.

Sanat ve Tasarım Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre, Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resimİş Öğretmenliği, Resim) a) Alan öğretmeni olarak atananlar; 3 b) Emekli alan öğretmenleri, c) Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar,

   2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders     Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları,

3. Görsel Sanatlar (Resim Öğretmenliği, Resim-İş Öğretmenliği, Resim) Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri, eğitimci olarak görevlendirilir.

Müzik Etkinlikleri Eğitmeni

Sırasıyla;

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre Müzik a. Alan öğretmeni olarak atananlar, b. Emekli alan öğretmenleri, c. Alan öğretmeni olarak atanabilecek nitelikte olanlar.

 2. Müzik öğretmenlik alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

3. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına atanmış ya da atanabilecek nitelikte olan öğretmenlerden Millî Eğitim Bakanlığı, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından açılan “Öğretim Yöntem ve Teknikleri (Dinî Mûsikî) Kursu ”nu başarıyla tamamladığını belgelendirenler.

4. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına atanmış ya da atanabilecek nitelikte olan öğretmenlerden lisans öğrenimi sırasında Dinî Mûsikî alanında ders aldığını belgelendirenler.

 5. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanına kaynaklık teşkil edebilecek fakülte mezunlarından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından merkezi olarak verilen Dinî Mûsikî Eğitimi Kursunu başarıyla tamamladığını belgelendirenler öğretmen /eğitimci olarak görevlendirirler