Tor:  "A Termik Santrali çevreye zehir saçıyor"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, Afşin-­Elbistan A Termik Santralinin çevreye verdiği zararların araştırılması için Meclis Araştırma Önergesi verdi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Fahrettin Oğuz Tor, 29 yılı aşkın bir süredir baca gazı arıtma filtre olmadan çalışan A Termik Santralinin, çevreye zehir saçtığını ve santralin bulunduğu yerleşim alanlarına ve bölge halkına birçok maddi ve manevi tahribata neden olduğunu söyledi.

Tor, Afşin-Elbistan A Termik Santralinin baca gazı arıtma tesisi (filtre) olmadan çalışması sebebi ile bölgede yaşayan insanlara ve çevreye verdiği zararın tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve yaşanan sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı tarafından araştırılmasını istedi.

-“Mahalleliler santral yüzüne evden dışarı çıkamıyor”

Yerleşim yeri içerisinde kurulu olan A Termik Santralinden çıkan kirli duman ve külün, insanların dışarı çıkmasına ve gündelik yaşamını sürdürmesine engel olduğunu belirten Tor, bu sorundan başta Çoğulhan, Alemdar, Kuşkayası, Karagöz, Kaşanlı, Yazıbelen, İğemlik, Büğet, Kışla, Büyük Yapalak, Doğan Köy gibi çevre mahallelerin etkilendiğini söyledi.

MHP'li Tor, vermiş olduğu araştırma önergesinde şu ifadelere yer verdi:

" Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü ortak çalışmaları ile Afşin-Elbistan Linyit Havzasında düşük kalorili bol miktarda linyit rezervi tespit edilmiştir. 1968 yılı yatırım programı çerçevesinde 5 bin MW'lik santralin kurulmasıyla bölgedeki linyitlerin 60 yılda tüketilebileceği hesaplanmıştır.

1973 yılında yapımına başlanan A Termik Santrali her biri 344 MW gücünde olan 4 ünite olarak hesaplanmış ve Temmuz 1984 üretime başlamış ve aralıksız olarak üretime devam etmiştir. Bu zamana kadar yaklaşık 400 milyon ton linyit kömürü yaktığı tahmin edilen A Termik Santrali yaklaşık 100 milyon KW elektrik üretmiştir."

-“Zehir saçmaya devam ediyor”

Bölgede, atmosferdeki kükürtdioksit oranın olması gerekenden 10 kat fazla olduğunu ifade eden Tor, " Afşin- Elbistan A Termik Santrali'nde yılda 500 bin ton partikül madde, 10 bin 500 ton karbonmonoksit, 364 bin ton azotoksit, 57.6 ton toryum çevreye yayılıyor. Dünya ortalamasına göre atmosferdeki kükürtdioksit miktarı 150 mg/m3 olması gerekirken, bu değer yörede 1500 mg/m3 dolayında. Kirliliğin bu boyutlara ulaştığı yörede 29 yılı aşkın bir süredir baca gazı arıtma tesisi(filtre) olmadan çalışan A Termik Santrali çevreye zehir saçmakta ve santralin bulunduğu yerdeki yerleşim alanlarına ve bölge halkına birçok maddi ve manevi tahribata sebep olmaktadır." dedi.

“Santralden atılan kül birçok mahalleyi etkiliyor”

Santralden atılan külden birçok mahalleden etkilendiğini belirten Tor, şöyle devam etti:

" Yerleşim yeri içerisinde kurulu olan termik santralden çıkan kirli dumanlar, insanların dışarı çıkmasına ve gündelik yaşamını sürdürmesine engel olmaktadır. Hava kirliliğinin bariz bir şekilde hissedildiği yerlerde sabahları İtfaiye araçlarının cadde ve sokakları yıkadığı halde bir çok yerin yağan külden dolayı siyah örtü ile kaplı olması dikkat çekicidir.” dedi.

-“Akciğer kanseri hastalığı cevrede oldukça fazla”

İnsan sağlığına ciddi anlamda zarar verdiğini kaydeden Tor, “Yörede baştaÇoğulhan, Alemdar, Kuşkayası, Karagöz, Kaşanlı, Yazıbelen, İğemlik, Büğet, Kışla, Büyük Yapalak, Doğan Köy... gibi bir çok mahalleye baca gazı arıtma tesisi (filtre) olmadan Çalıştırılan santral nedeni İle kül yağmakta, yağan kül bölgede yaşayan insanların hastalanmasına, çocukların gelişimini engellemesine, bitki türlerinin yok olmasına, toprak ve ağaçların verimlerinin düşmesine, meşhur üzüm bağlarının kurumasına, doğal yaşamda hayatlarını sürdüren yaban hayvanların yaşamını yitirmesine, akarsuların kirlenmesine ve hava kirliliğine sebep olmaktadır.İnsan hayatı ve sağlığı hiçe sayılmakta yetkililer bölge insanının şikâyetleri görmezden gelmektedir. Bölgede akciğer kanser hastalığı ve akciğer kanser hastalığı sebebi ile ölüm oranı oldukça çoktur.Afşin-Elbistan A Termik Santralinin baca gazı arıtma tesisi (filtre)olmadan çalışması sebebi ile insanlara ve çevreye verdiği zararın tespit edilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve yaşanan sorunların araştırılması amacı ile Meclis Araştırması yapılmasında fayda görülmektedir." şeklinde  İfadelerine yer verdi.

Editör: Haber Merkezi