Torba yasa ile getirilen afların uygulama tebliği yayımlandı. Afşin Vergi Dairesi Müdürü Ebru Ayhan, Afşin'de yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye başvurmaları gerektiğini söyledi.
 
11 Eylül tarihinde torba yasa ile yasalaşan af paketine başvuru yapılabilmesi için çıkması beklenen tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Afşin'de, vergi borcu olanlar artık ister vergi dairelerine isterlerse de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden başvurabilecekler.
 
Konu hakkında açıklama yapan Afşin Vergi Dairesi Müdürü Ebru Ayhan, "6552 sayılı iş kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına dair kanun, 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle yayımlandı. Bu kanun kapsamında; Vergi daireleri ve gümrük idareleri tarafından tahsil edilen vergiler, vergi cezaları ve diğer alacaklar (YURTKUR'a olan öğrenim ve katkı kredisi borçları, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na olan borçlar, çiftçilerin Doğrudan Gelir Desteği borçları gibi), belediyelerce tahsil edilen emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, vergi cezaları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı ve diğer alacaklar, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) sosyal güvenlik primi, idari para cezası ve genel sağlık sigortası primleri, kapsama giren alacaklar içerisinde yer alıyor. Vergi Usul Kanunu kapsamına giren vergiler ve vergi cezaları, 30 Nisan 2014'ten önceki dönemler, beyana dayanan vergilerde aynı tarihe kadar verilmesi gereken beyannameler, bu yıla ilişkin yine aynı tarihten önce tahakkuk eden Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) gibi vergi alacakları, 30 Nisan 2014'ten önce yapılan tespitlere ilişkin vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları, bu yıl için tahakkuk eden MTV ikinci taksiti ile 2014'te ödenecek gelir vergisi ikinci taksiti kapsam dışında tutuldu." dedi.

Afşin'de yapılandırmadan yararlanmak isteyenlerin, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye başvurmalarının gerektiğinin altını çizen Afşin Vergi Dairesi Müdürü Ebru Ayhan, "6552 sayılı Kanun'un 73. maddesi kapsamında herhangi bir alacağın yeniden yapılandırılabilmesi için, kesinleşmiş alacak olması, kanun yayımlandığı tarih olan 11 Eylül 2014 itibariyle vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olması gerekmekte olup; 11 Eylül 2014 tarihi itibariyle kesinleşmemiş vergi ve cezalar kapsam dışındadır."şeklinde konuştu.
 
Afşin Vergi Dairesi Müdürü Ayhan, açıklamasına şöyle devam etti:
 
 "Afşin'de kanun hükümlerinden yararlanmak isteyenler, 1 Aralık 2014 mesai saati bitimine kadar borçlu bulundukları idareye (vergi dairesi-belediye) başvuruda bulunmaları gerekiyor. Vatandaşlar, 31 Aralık 2014'e kadar peşin ödeme yapılabilecek, taksitle ödeme seçeneğini tercih eden borçluların ilk taksit ödemesi ise yine bu tarihe kadar olacak.  Taksitler ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenebilecek, belediyeler yapılandırılan borçlarını 36 taksitte, spor kulüpleri 42 taksitte ödeyebilecek. Peşin ödemelerde ödenecek tutarda bir artırım olmayacak. 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,05, 9 taksitte 18 ayda yapılacak ödemelerde 1,07, 12 taksitte 24 ayda yapılacak ödemelerde 1,10, 18 taksitte 36 ayda yapılacak ödemelerde ise 1,15 katsayısı esas alınacak. Borçlular başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih edebilecek. Vergi dairelerine ödenmesi gereken taksitler, vergi dairelerinden olan alacaklar ile mahsup edilmek suretiyle de ödenebilecek."