Başvuru Detayları ve Süreç

 • Başvuru Başlangıç Tarihi: Resmî Gazete’de yayımlanma tarihidir.
 • Son Başvuru Tarihi: Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden 15 gün sonrası.
 • Ön Değerlendirme Tarihi (Öğretim Görevlisi Kadroları için): 19.02.2024
 • Giriş Sınav Tarihi (Öğretim Görevlisi Kadroları için): 23.02.2024
 • Sonuç Açıklama Tarihi (Öğretim Görevlisi Kadroları için): 29.02.2024

Başvuru süreci, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün olarak belirlenmiştir. Ancak, duyuruda belirtilen tarihlerin Resmî Gazete'deki yayın tarihine göre değişebileceği ve olası değişikliklerin üniversite web sitesinde duyurulacağı belirtilmektedir.

İstenen Belgeler ve Koşullar

Adayların başvuru yaparken aşağıdaki belgeleri hazırlamaları gerekmektedir:

 • Başvurulan pozisyona uygun dilekçe
 • Özgeçmiş ve bir adet fotoğraf
 • Nüfus cüzdanı örneği
 • Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomasının fotokopisi
 • Doçentlik belgesi fotokopisi (gerektiğinde)
 • Yayın listesi ve diğer akademik belgeler

Adaylardan Beklenen Nitelikler

Adayların başvurdukları pozisyona göre belirlenen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. Örneğin, tıp fakültesi için belirli branşlarda uzmanlık şartı aranırken, iletişim fakültesi için lisansüstü eğitim alanında deneyim beklenmektedir.

Başvuru Adresi ve İletişim

Başvuruların kargo yoluyla veya şahsen ilgili birimlere yapılması gerekmektedir. Adayların başvuru esnasında noter onaylı belgeleri sunmaları istenmektedir. Ayrıca, yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin kabul edilmiş olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve başvuru için Üsküdar Üniversitesi'nin resmi web sitesi ziyaret edilebilir.

Bu duyuru, akademik personel alımı ile ilgilenen adayların başvuru sürecine ilişkin önemli bilgiler içermektedir.

Kaynak: Haber Merkezi