Başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları sağlamaları gerekmektedir:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

  • Belirtilen suçlardan mahkum olmamak,

  • Askerlikle ilişkisi olmamak veya askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak,

  • Akıl hastalığı bulunmamak,

  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz sonuçlanmamak.

Alınacak Kadrolar

Bu kadrolara başvuruda bulunmak isteyen adayların belirtilen şartları dikkate alarak başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuruların nasıl yapılacağı ve detaylı bilgilere Üniversite Hastaneleri resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ