Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Özberk, yazılı bir açıklama yaparak, tertemiz geçmişe sahip olan Türk’lerin, siyasi çıkar peşinde koşanların aldığı kararlarla kirletilemeyecek kadar zengin ve büyü olduğunu kaydetti.
 
 
Fransa’nın sözde ermeni soykırımını reddedenlerin cezalandırılmasına ilişkin yasanın meclisten geçmesine Türkiye büyük bir tepki gösteriyor. Türkiye’nin her köşesinden tepkilerin yağdığı Fransa’ya bir tepki de Türk Eğitim-Sen Kahramanmaraş 2 Nolu Şube Başkanı Bünyamin Özberk’ten geldi.
 
 
Özberk’in yapmış olduğu açıklamada şu ibarelere yer verildi:
“Fransa’nın almış olduğu karar kendi kirli tarihini örtemeyecek, Tertemiz bir geçmişe sahip olan Türk tarihini kirletemeyecektir. Ermeni soykırımı olmamıştır.” diyenleri cezalandırmak amacıyla hazırlanan tasarıyı meclisinden geçirmesi kabul edilemez bir durumdur. Geçmişi şan ve şerefle dolu Türk Milleti ucuz, siyasi çıkar peşinde koşanların aldığı kararlarla kirletilemeyecek kadar zengin ve büyüktür.
 Her fırsatta düşünce ve ifade özgürlüğünden bahseden, Fransa, tarihte yaşanmamış bir olay nedeniyle insanların düşüncelerine, özgürlük alanlarına sınırlama koyabilmektedir. Fikir ve düşünce özgürlüğü diye nara atan fikir budalaları kendi fikirleri dışındaki hiçbir fikre tahammül edememekteler. Fransızların bu kararlarının, İnsan Hakları Sözleşmesinin temelleriyle çeliştiği de açıktır. Buradan Fransa’ya diyoruz ki; bu tip suni ve politik gündemler yaratarak, İnsan haklarına aykırı kanunlar çıkartarak, ne gerçekleri ne de tarihi değiştirebilirsiniz. Türk milleti bu haksızlığın bu densizliğin hesabını bir gün mutlaka soracaktır.
Fransa önce kendi tarihine bakmalı, kendi kirli geçmişi ile hesaplaşmalıdır. Sömürgeci ve emperyalist bir ülke olan Fransa, geçmişte yaptığı zulüm, işkence ve soykırımları unutmamalı, insanlık tarihinde kara bir leke olan geçmişi ile yüzleşmelidir. Kendi kirli tarihi dururken, gerçekte olmamış bir olayı, sırf siyasi nedenlerden dolayı olmuş gibi göstermek, hem insanlığa hem de tarihe saygısızlıktır. Ne yaparlarsa yapsınlar kendi kirli tarihlerini unutturamayacaklardır. Fransa’nın tarihinde engizisyon mahkemeleri vardır. Kendi düşüncesinde olmayanları yakmak vardır. Dünya dönüyor dediği için insanları hapsetmek vardır. Bu milletlerin tarihlerinde gerçekleri değiştiremedikleri zaman, gerçekleri söyleyenleri yok etmek vardır. Bugün de; değiştiremeyecekleri bir tarihi gerçek karşılarında durmaktadır: Türkler asla Ermenilere soykırım yapmamışlardır. Bu gerçeği değiştiremeyeceklerini bilenler, gerçekleri duymaya dahi tahammül edememektedirler.
Kendini sütten çıkmış ak kaşık sanan Fransızlar ise tarihin karanlık sayfalarına, uzun süreli Afrika Katliamlarıyla geçmiştir. 1954-1962 arasında gerçekleştirilen büyük bağımsızlık savaşında Fransız işgalciler bir buçuk milyon Cezayirliyi hunharca katletmişlerdir. Fransa, bu tarihlerde Gine, Kamerun, Gabon, Çad ve Benin gibi diğer Afrika ülkelerinde de benzer katliamlar gerçekleştirmiştir. Fransa’nın yalnızca Ruanda’da katlettiği insan sayısı 800 bindir.
Bu katliamlar, Ortaçağ'ın karanlık zihniyetiyle değil 20. yüzyılın yani modern çağın felsefesiyle, insan hakları, uluslararası hukuk gibi kavramların bütün dünya kamuoyunun literatürüne girdiği bir dönemde gerçekleştirilmiştir. Bu zihniyet; nasıl ki aldığı mahkeme kararı ile dünyanın döndüğü gerçeğini gizleyemediyse, Türklerin Ermenilere soykırım yapmadığı gerçeğini de gizleyemeyecektir.
Türkler asil millettir. Soykırım yapmaz. Ancak haclı zihniyeti ve Türk’e düşman olanlar her zaman Türklere soykırım yapmışlardır. Karabağ’ı unutmadık; Doğu Türkistan’ı unutmadık; Bulgaristan Türklerini unutmadık; Balkanları unutmadık; Kırım Türklerini unutmadık; Kafkasları unutmadık. Musul Kerkük’ü unutmadık. Tebriz’i unutmadık unutmayacağız.”