MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 400kW kül bantları elektrik motoru yedeğinin alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/788088

1-İdarenin;a)Adres: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b)Telefon ve faks numarası : 0344 524 26 75 - 0344 524 25 80

c)Elektronik posta adresi : 

2-İhale konusu malın;a)Niteliği, türü ve miktarı: 400kW kül bantları elektrik motoru yedeği, mal alımı, 1 adet

b) Teslim edileceği yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme MüdürlüğüAfşin/KAHRAMANMARAŞ

3-İhalenin yapılacağı;a)Yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme MüdürlüğüAfşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat : 28/06/2024 Cuma günü saat 14:30

4-İhale dökümanı :(Dosya No : AEBS 2024/50)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi Afşin/K.MARAŞadresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 28/06/2024 Cuma günü saat 14:30'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi