MAL ALIMI İHALE İLANI EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Konveyör rulosu alımı işi ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası : 2024/741572

1-İdarenin;
a) Adresi : EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b)Telefon ve faks numarası : 0312 295 50 00 - 0344 524 25 80-82
c) Elektronik posta adresi : aras.ramazan@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın ;
a) Niteliği, türü ve miktarı :Mal alımı- Konveyör rulosu-12420 adet
b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3-İhalenin yapılacağı;
a) Yer :EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ
b) Tarihi ve saat : 27/06/2024 Perşembe günü saat 10:00

4-İhale dökümanı : (Dosya No: AEBS 2024/47)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.
İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 180 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 27/06/2024 Perşembe günü saat 10:00'a kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere  merkezi/ihaleler ve doğrudan temin bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Kaynak: Haber Merkezi