EÜAŞ tarafından yapılan açıklamada alımların yılsonuna doğru yapılacağı belirtilirken, taşınmaz malları istimlâk edilenlere alımlarda öncelik tanınacağı ifade edildi.


EÜAŞ, Afşin ve Elbistan ilçesinde bulunan santraller ile kömür işletmesine personel alacak. EÜAŞ tarafından yapılan açıklamada alınacak işçi sayısının 140, alımlarda ise taşınmaz malları istimlâk edilenlere öncelik tanınacağı belirtildi.


Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak alımlarda toplam 140 kişinin alınacağını belirten EÜAŞ yetkilileri, alımlarda ise 1 Eylül 2009 tarihinde yürürlüğe giren kamu kurum ve kuruluşlarına işçi alınmasında uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre ev, arsa, tarla gibi taşınmaz malları istimlâk edilenlere öncelik tanınacağı ifade edildi.


EÜAŞ tarafından işçi alımıyla ilgili olarak yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;


“Kamu kurum ve kuruluşlarına, iş kanunları hükümlerine göre çalıştırılmak üzere, sürekli veya geçici işçi alınmasına ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak yeniden düzenlenen ve 09/08/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 01/09/2009 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.


Bahse konu Yönetmeliğin, “İşe Göndermede Öncelikli Olanlar” başlıklı 5 inci maddesinin 1/c bendinde; 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren madenlerin çıkartılması veya bunun için gerekli olan işletme ve arama faaliyetleri sebebiyle taşınmaz malları tamamen kamulaştırılanların işe göndermede öncelikli gönderme hakkının olduğu belirtilmiştir.


Diğer taraftan, Kahramanmaraş İlindeki işyerlerimize 2009 yılı için açıktan atama müsaadesi alınan Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve 2 yıllık MYO mezunu 140 kişinin yerleştirme işlemleriyle ilgili olarak, yılsonuna doğru Türkiye İş Kurumu’ndan eleman talebinde bulunulması konusunda değerlendirmeler devam etmektedir.”