banner408
Mustafa KÖŞ
Mustafa KÖŞ
Araştırmacı-Yazar
Yazarın Makaleleri
AFŞİN 513 YILLIK İLÇEDİR
AFŞİN 513 YILLIK İLÇEDİR 1500 yılında Efsus-Afşin Kazası Osmanlı idaresi altında Maraş Sancak Beyliğine tabi bulunmaktaydı. Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Komisyon Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada...
ANADOLUNUN TÜRKLEŞMESİNDE AFŞİN ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ
ANADOLUNUN TÜRKLEŞMESİNDE AFŞİN ŞEHRİNİN YERİ VE ÖNEMİ Afşin'in coğrafi konumuna baktığımızda Hititler, Komegenler, Persler, Makedonyalılar, Roma, Bizans, Memluklu, İran, Selçuklu, Osmanlı devletleri ve Haçlılar, Arap, Türkmen...
OSMANLI PADİŞAHI SULTAN I MAHMUD HANIN 1738 YILINDA AFŞİN-EFSUS ESHAB-I KEHF’E KÜLLİYESİ MEDRESESİNE GÖNDERDİĞİ FERMAN
OSMANLI PADİŞAHI SULTAN I MAHMUD HANIN 1738 YILINDA AFŞİN-EFSUS ESHAB-I KEHF'E KÜLLİYESİ MEDRESESİNE GÖNDERDİĞİ FERMAN Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Osmanlı Padişahlarından...
AFŞİN ULU CAMİ TARİHİ VE PİR ALİ OĞLU MUHAMMED HAN
AFŞİN ULU CAMİ TARİHİ VE PİR ALİ OĞLU MUHAMMED HAN İlçemiz Afşin'in çeşitli uygarlık dönemlerine ait tarihi eserleri vardır. Danişmendliler döneminde Afşin'imiz Alpaslan'ın oğlu Melikşah'ın yeğeni Melik Ahmet (Taylu)...
AFŞİN’DE SUSTALI BICAĞIN TARİHÇESİ
AFŞİN'DE SUSTALI BICAĞIN TARİHÇESİ Efsus-Afşin'de sanat ve kültür medeniyeti içerisinde Afşinli ustaların önemli bir yerinin olduğu bilinen bir gerçektir. Daha önceleri Afşin'de sanatkârlar adeta kentin temel direğini oluşturmaktaydı....
EFSUSTA DEMİRCİLİK SANATI VE KARACA YUSUF ÜNAL
EFSUSTA DEMİRCİLİK SANATI VE KARACA YUSUF ÜNAL İnsanlık tarihinde de Türk tarihinde de demircilerin toplumdaki yeri özeldir. Demircilik Mesleğinin piri Davut peygamberdir. Demirci çoğu kez bilge ve yol gösterici olarak karşımıza çıkar tarih...
TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDE AFŞİN KURUHAN
TARİHİ İPEK YOLU ÜZERİNDE AFŞİN KURUHAN Afşin şehrinin Altunelma Kasabası (Lorşun-Norşun) kasabası ile Tanır Kasabası arasında eski Halep Kayseri yolu üzerinde yapılan Hanlardan birinin izlerini taşımaktadır. 4 Adet odası bulunan Kuruhanın...
EFSUS SAVAŞI (M.Ö. 301)
EFSUS SAVAŞI (M.Ö. 301) MAKEDONYALILAR VE EFSUS (AFŞİN) Yukarıda resimde bulunan Kitabeli Taş Makedonya Kralı Büyük İskenderin Komutanı Selefkosun mermer sütun üzerine yazılı Mezar Taşıdır. Afşin Atatürk Parkında sergilenmektedir. Bu...
HÖYÜKLER KENTİ EFSUS-AFŞİN
HÖYÜKLER KENTİ EFSUS-AFŞİN Zamanın derinliğini Höyükler sayesinde anlıyoruz. Efsus'ta İnsanlığın çok uzunöyküsünün tanıkları onlar. Doğal bir yükselti, bir tepe gibi görünür höyükler. Ama bir gül gibi kat kattır içleri....
ŞARK İNCELEME ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ALMAN DOKTOR FRANZ BABİNGER ESHAB-I KEHF AFŞİN’DEDİR
ŞARK İNCELEME ENSTİTÜSÜ BAŞKANI ALMAN DOKTOR FRANZ BABİNGER ESHAB-I KEHF AFŞİN'DEDİR Şark İnceleme Entitüsü Başkanı Alman Dr. Franz Babinger 1957yılında Efsus'taki (Afşin) Eshab-ı Kehf mağaralarını incelemiş ve şu sözü...
İSTİKLAL HARBİNDE AFŞİN-EFSUS ŞEHRİ HEP VARDI
İSTİKLAL HARBİNDE AFŞİN-EFSUS ŞEHRİ HEP VARDI BU MADALYA ARAŞTIRMACI MUSTAFA KÖŞ TARAFINDAN ÇEKİLMİŞTİR. Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Komisyon Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Maraş'ın kurtuluşunda ve İstiklal...
EFSUS-AFŞİN OVASININ MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARI
EFSUS-AFŞİN OVASININ MOR SÜMBÜLLÜ BAĞLARI Efsus-Afşin'de ne güzel meyve bahçelerimiz, üzüm bağlarımız vardı. Şimdilerde artık bahçe,üzüm bağı der olduk. Bizim yörede meşhur bağlara mor sümbüllü bağ derlerdi, öyle kalmış...
DÖRT İNCİLDEN BİRİ AFŞİN'DE YAZILMIŞTIR
DÖRT İNCİLDEN BİRİ AFŞİN'DE YAZILMIŞTIR Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Komisyon Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada dört incil' den birinin Afşin'de yazıldığını söyledi. 18) بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ...
AFŞİN OVASI MAĞARALARI
AFŞİN OVASI MAĞARALARI İlçemiz Afşin Ovasında on sekiz adet büyük mağara bulunmaktadır. Afşin'in bilinen tarihi 12 bin yıl öncesine dayanıyor, ancak bölgedeki mağaralar, milattan önceki çağlara da ışık tutuyor. Mağaralar bilindiği...
TARİHÇİ YAZAR MUSTAFA KÖŞ AFŞİN’İN KURULUŞ TARİHİ M.Ö.4000 YILIDIR
TARİHÇİ YAZAR MUSTAFA KÖŞ AFŞİN'İN KURULUŞ TARİHİ M.Ö.4000 YILIDIR İlçemiz Afşin'in Kuruluş Tarihi M.Ö.4000 yılıdır Afşin'in tarihi ve Kültürü hakkında araştırma yapan Araştırmacı Tarihçi Yazar Mustafa KÖŞ Afşin...
AFŞİN’İN TAHTA DARABALI DÜKKÂNLARI
AFŞİN'İN TAHTA DARABALI DÜKKÂNLARI 1540 yılı kanuni döneminde Afşin'de 1942 ev, 479 dükkân, 2 adet Medrese ve 15 fırın, 10 adet Han, 22 deblağhane (Yani deri tabaklama yeri) bulunmaktadır. Anadolu Çarşıları En eski çarşılarımızın...
ANADOLUDAKİ ESHAB-I KEHF MAĞARALARI –AFŞİN (EFSUS)
Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat Anadolu da bulunan tüm Eshab-ı Kehf Mağaralarını inceletir. İnceleme Ekibi Efes-Tarsus- şehirlerinde bulunan mağaralar incelenir. Daha sonra Efsus şehrinde bulunan mağaraya gelen inceleme ekibi Efsustaki...
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN Kültepe tabletlerinde geçen Lawazantiya şehrinin ise Elbistan'da veya Afşin'de olduğu hatta Karahöyük'te bulunduğu ileri sürülmektedir, Kültepe tabletlerinde dikkat çeken hususlardan...
EFSUS-AFŞİN VE ESHAB-I KEHF
EFSUS-AFŞİN VE ESHAB-I KEHF Efsus (Afşin) şehri Anadolu'nun Güneydoğu bölgesinde Romalılar tarafından Kapadokya adı ile tanınan bölgede ramsayın bulunuyordu. Yani Efsus Afşin şehri Mezopotamya'ya ve Filistin'e yakın olup, devamlı...
AFŞİN BEY'İN MEZARI AFŞİN’DEDİR
AFŞİN BEYİN MEZARI AFŞİN'DEDİR 1071 Malazgirt zaferiyle Anadolu'da yerleşmeye başlayan Oğuz Türklerinin bölgeye yönelen kolu Afşin Bey Komutasında Bizans Egemenliğine son vererek bölgede Selçuklu Egemenliğini kurmuşlardır. Kentin...
EFSUS ŞEHRİ TÜRKİYE’NİN HANGİ BÖLGESİNDEDİR
EFSUS ŞEHRİ TÜRKİYE'NİN HANGİ BÖLGESİNDEDİR Kentlerinde İnsanlar gibi kaderi var. Bazen ağlarlar, bazen gülerler. İşte kaybolan Efsus şehrinin bulunuşu, bu kentin kaderini değiştirecek kadar önemli, öyle önemli ki Efsus Antik kentini...
Eshab-ı Kehfin Yaşadığı Efsus (Afşin) Şehri
Eshab-ı Kehfin Yaşadığı Efsus (Afşin) Şehri Eshab-ı Kehf'in Yaşadığı Efsus (Afşin) Şehri İslam âlimlerinden Yakutül-Hamavi yazdığı ansiklopedi mahiyetindeki eşsiz eserler ile İslam aleminde büyük şöhrete sahip olmuş bir alimdir....
EFSUS –AFŞİN HÖYÜKLERİ VE TÜMÜLÜSLERİ
Höyüklere gelince; çok eski bir yerleşme yerinin zamanla toprakla örtülüp tepe biçimine gelmiş halidir. Höyükler genelde üst üste gelmiş çok evreli yerleşim yeri birikimleridir. 1metre veya 40 metre yükseklikte ve 1000–1500 metre genişlikte...
KURTULUŞ SAVAŞINDA AFŞİN'DEN ATATÜRK'E MEKTUP
 KURTULUŞ SAVAŞINDA AFŞİN'DEN ATATÜRK'E MEKTUP   Emekli Tarım Kredi Kooparatifi Müdürü Kemal KÖŞ yaptığı açıklamada Maraş ve İstiklal harbinde Efsus-Afşin'de Kuvayı Milliye Komutanlığı yapan...
AFŞİN'DE BULUNAN TARİHİ SU DEĞİRMENLERİ
Değirmen, insanoğlunun bu güne Kadar yaptığı en önemli icatlardan biridir. İnsanlar yerleşik hayata geçtikten sonra beslenebilmek için tahılın un ve bulgur olarak değerlendirilmesi elzem olmuştur. Afşin-Efsus şehri dört yanı Irmak Çayla...
HZ. İSA'NIN HAVARİSİ YUHANNA'NIN EFSUS (AFŞİN ) ŞEHRİNE GELİŞİ
Afşin şehrini M.Ö. 4000 yıllarında Hititler kurmuşlardır. Binboğa dağlarının eteklerinde kurulmuş olan şehrin eski adı Arpasus-Arabissos – Arabisus - Efsus- Ephesos-Ephesus-Efesus - Orta niyabet (Afşin-Efsus Çevresi) –Yarpuz-isimleri ile...
HACI BEKTAŞ-I VELİ HAZRETLERİ VE AFŞİN ASHAB-I KEHF
HACI BEKTAŞ-I VELİ HAZRETLERİ VE AFŞİN ASHAB-I KEHF Bektaşiliğin kurucusu, şair ve büyük mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri Horasanı "Nişabur"şehrinde doğdu. Babası Seyit Muhammed, annesi Hatem Hatundur. Büyük Mutasavvıf Ahmet...

banner372

banner373