banner408
Mustafa KÖŞ
Mustafa KÖŞ
Araştırmacı-Yazar
Yazarın Makaleleri
AFŞİN ASHAB-I KEHF
AFŞİN ASHAB-I KEHF Hz İsa'nın havarilerinden Yuhanna Miladi 65 yılında Efsus'a (Afşin) geldi. Şehre girmek isteyince giriş kapısında bulunan Dakyanusun askerleri Kralın putuna secde etmeden ve kurban kesmeden Efsus'a girmenin mümkün...
AFŞİN'DE GÖREV YAPMIŞ KAYMAKAMLARIMIZ
AFŞİN İLÇEMİZDE GÖREV YAPMIŞ KAYMAKAMLARIMIZ Tarihte Afşin'imizin geçmişine baktığımız zaman birçok uygarlıklara beşiklik yaptığını görürüz. Afşin'imizin Tarihteki isimleri Hititler döneminde Arpasus, Asurlular ve Romalılar...
EFSUS BÖLGESİ ŞEHİRLERİ
EFSUS BÖLGESİ ŞEHİRLERİ Yer adları bir bölgenin veya bütün bir ülkenin tarihini aydınlatan önemli kaynaklardan biridir. Yer adları da diğer tarihi kaynaklar gibi çok önemli ve kendine özgü bilgileri bize ulaştırır.Türkiye'de günümüzde...
AFŞİN-EFSUS BÖLGESİ YEL DEĞİRMENLERİ
AFŞİN-EFSUS BÖLGESİ YEL DEĞİRMENLERİ Bazı güzellikler insanı sever, insanla büyür. Afşin'de böyle bir güzelliğin sahibidir. Afşin'de bulanan Eshab-ı Kehf Külliyesi, Afşin ulu cami, Dedebaba türbesi, Afşin Hurman Kalesi, Afşin...
1946 YILINDA AFŞİN'İN TREN YOLU SEVDASI (ŞİMENDİFERİ)
1946 YILINDA AFŞİN'İN TREN YOLU SEVDASI (ŞİMENDİFERİ) Afşin İlçemizin İlk Tren Şefi Hacı Mehmet KÖŞ Nur İçinde Yatsın Afşin'imiz için her şeyden önce demiryolu inşası zaruret teşkil ediyordu. Yıl 1946 İlçemizin Demokrat...
EFSUS NAHİYE MÜDÜRLERİ
EFSUS NAHİYE MÜDÜRLERİ Eski İslam Ansiklopedisinden almış olduğumuz bilgilere göre Efsus İsmi Hazreti Muhammed Soyundan gelen MİR-ŞER Ali'nin torunu olan Efsus adlı komutanın adıdır. Komutan Efsus Arabissos şehrini fethetmiştir. Arabissos...
MEKSELİNA ÇAKMAK USTANIN AFŞİN’E UÇAK GETİRMESİ
MEKSELİNA ÇAKMAK USTANIN AFŞİN'E UÇAK GETİRMESİ Son zamanlarda gündeme gelen Türkiye kendi otomobilini yapabilir mi tartışmaları bir yana Türkiye 1936 yılında kendi uçağını üretmişti. Türkiye'nin önemli iş adamlarından Nuri...
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE AFŞİN
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE AFŞİN Afşin Arıtaş Mahallesi Höyüğünden Çıkartılan Maraş AslanıResmi Hititler devrinde Afşin'i anlatmadan önce Anadolu coğrafyasında Hititleri ve Hitit (Eti) İmparatorluğunu tanıyalım....
AFŞİN ASHAB-I KEHF
AFŞİN ASHAB-I KEHF Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ Kahramanmaraş Müzesinde Bulunan Afşin Göz Pınarından çıkartılan Roma Dönemine ait biri Kadın ve diğeri Erkek Heykeller ile çektirdiği Resim. Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ tarafından...
AFŞİN OVASININ KAĞNI USTALARI
AFŞİN OVASININ KAĞNI USTALARI Kağnı'nın Afşin tarihimizde ve kültürümüzde büyük bir yeri vardır. Kağnı Afşin Ovasında kültürel olarak yeri başkadır. İlçemiz Afşin dört yanı Irmak ve Çaylarla sulanan verimli bir ovadır. Afşin...
KÖŞ ESHABI KEHF ŞEHRİ EFSUSUN MÜHÜR VE KAŞESİNİ GÖSTEREN VESİKAYI BULDU.
KÖŞ ESHABI KEHF ŞEHRİ EFSUSUN MÜHÜR VE KAŞESİNİ GÖSTEREN VESİKAYI BULDU. سوسفا – Efsûs Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ 91 yıl once kullanılan Efsus şehrinin mühür ve kaşesini...
ESHAB-I KEHF’İN AFŞİN’DE OLDUĞUNU KANITLAYAN BİR BELGE DAHA
ESHAB-I KEHF'İN AFŞİN'DE OLDUĞUNU KANITLAYAN BİR BELGE DAHA Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı ve Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ ,Eshab-ı Kehf'in Afşin'de olduğunu kanıtlayan bir çok belge olduğunu...
EFSUS –AFŞİN ŞEHRİ ROMA KRAL YOLLARI
EFSUS –AFŞİN ŞEHRİ ROMA KRAL YOLLARI Roma Dönemi Efsus Krallarının Tamir Ettirdiği Yolların Mil Taşlarının Kitabeleri Kahramanmaraş Müzesinde Sergilenmektedir Etiler döneminde Arpasus, Romalılar ve Bizanslılar döneminde Efsus, Abbasiler...
1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ
1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ 1515 YILI TURNA DAĞI SAVAŞINDA EFSUS ŞEHRİ Dulkadir Beyliği'nin kurulduğu coğrafi bölge başlangıçta Maraş ve Elbistan olup daha sonra Maraş, Elbistan, Afşin(Efsus), Göksun, Andırın, Pazarcık,...
(15 NİSAN 1277) Sultan Baybarsın Efsus Huni’de (Afşin- Arıtaş Ovasında) Moğolları Yenmesi
(15 NİSAN 1277) Sultan Baybarsın Efsus Huni'de (Afşin- Arıtaş Ovasında) Moğolları Yenmesi 1250 yılında Mısır'da bir Türk devleti kuran Memluklular, Anadolu'yu işgal eden Moğollar ve onların işbirlikçisi Ermenilere karşı...
KAYIP KENT EFSUS
KAYIP KENT EFSUS-AFŞİN Yıllar önce Efsus denilen bir kent vardı. Bu Kentte Hititler, Asurlular, Komagenler, Persler, Makedonyalılar, Romalılar ve Bizanslılar yöreye egemen olmuşlar, zaman zaman da Arap akınlarına uğramıştır. Bu kent tarihte...
SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNE FERMAN GÖNDERMİŞTİR
SELÇUKLU SULTANI ALAADDİN KEYKUBAT AFŞİN ESHAB-I KEHF KÜLLİYESİNE FERMAN GÖNDERMİŞTİR Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Bölüm Başkanı Araştırmacı Yazar Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Selçuk Sultanı Alaaddin KEYKUBAT'ın...
AFŞİNLİ KÖŞGER VE SARAÇ USTALARI
AFŞİNLİ KÖŞGER VE SARAÇ USTALARI Köşgerleri vardı Afşin şehrimizin Ellialtı köyün İnsanını giydiren ve hayvanlarını goşuma hazırlığını üstlenen .Lastik , Gıslevatler , iskarpinler çıkmadan önce Afşin'i ve büyük Vilayetleri...
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ESHAB-I KEHFE SINAVLA MÜDERRİST ATAMIŞ
SULTAN ABDÜLAZİZ HAN ESHAB-I KEHFE SINAVLA MÜDERRİST ATAMIŞ Afşin Kent Konseyi Tarihi Araştırmalar Bölüm Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz Han tarafından Sınavla Afşin Eshab-ı Kehf Medresesine...
VİZONTELE AFŞİN
VİZONTELE AFŞİN Kıymetli okurlar Afşin'e ilk Radyo ve televizyon yayınlarının nasıl geldiğini ve yaşam kültürümüzde nasıl bir değişime yol açtığının öyküsünü anlatacağım. Vizontele Afşin İlçemiz Afşin'e ilk radyonun...
16 YÜZYILDA MARAŞ SANCAĞINDA AFŞİN
16 YÜZYILDA MARAŞ SANCAĞINDA AFŞİN 16 Yüzyılda Maraş Sancağı Afşin-Elbistan-Andırın Kazalarından oluşmaktaydı. Öncelikle Osmanlı İmparatorluğun yönetimde ki sistem yapısına bakalım. Osmanlı idari düzeninde eyaletler sancaklara, sancaklar...
AFŞİN ŞADIRVANININ TARİHİ
AFŞİN ŞADIRVANININ TARİHİ Afşin'in yıkılmış, yok olmuş, kaybolmuş tarihi eserlerinden bahsediyordum. Bu yıkılan tarihi Efsus-Afşin Şadırvanın tarihinden bahsedeceğim. Bir zamanlar Afşin'in ortasında bir şadırvan vardı. Etrafında...
AFŞİN ATLAS SUYU TARİHİ
AFŞİN ATLAS SUYU TARİHİ Bir zamanlar Kazların, Ördeklerin, Turnaların, Leyleklerin ve Yaprak kuşlarının geldiği Afşin Atlas suyunun Tarihinden bahsedeceğim. İlçemiz Afşin'in doğusunda bulunan ve Atlas Dağının eteğinde göl halinde...
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ESHAB-I KEHFE FERMAN GÖNDERMİŞ
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN ESHAB-I KEHFE FERMAN GÖNDERMİŞ Afşin Kent Konseyi Tarihi araştırmalar Komisyon Başkanı Mustafa KÖŞ yaptığı açıklamada Yukarıda görülen Tuğralı Fermanın Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman Han'a ait...
1540 YILI KANUNİ DÖNEMİNDE YARPUZ -EFSUSTA (AFŞİN)DE YERLEŞME VE NÜFUS
1540 YILI KANUNİ DÖNEMİNDE YARPUZ-EFSUSTA (AFŞİN)DE YERLEŞME VE NÜFUS Efsus Eski adıyla Yarpuz bu gün Afşin Kahramanmaraş İlimize bağlı en büyük İlçedir. Bu çok eski ve tarihi şehrin adı Arabissos idi. Bu kelime, zaman içerisinde çeşitli...
AFŞİN’İN SAKLI KALMIŞ HAZİNELERİ
AFŞİN'İN SAKLI KALMIŞ HAZİNELERİ Efsus-Afşin Antik Kentinin bulunması büyük bir merakın, hayallerin, ümitlerin gerçekleşmesidir. Kahramanmaraş Germenica, Antakya, Zeugma antik kentlerinden sonra bu mozaikler Afşin kentini ortaya çıkararak...
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN
BÜYÜK HİTİT İMPARATORLUĞU COĞRAFYASINDA AFŞİN Kültepe tabletlerinde geçen Lawazantiya şehrinin ise Elbistan'da veya Afşin'de olduğu hatta Karahöyük'te bulunduğu ileri sürülmektedir, Kültepe tabletlerinde dikkat çeken hususlardan...
EFSUS’TA ESKİ MEDENİYETLER
EFSUS'TA ESKİ MEDENİYETLER Afşin Ovası eski çağlardan intikal eden tarihi şehirlerin enkazı ile höyükler ve Tümülüslerle doludur. Afşin'de bulunan höyüklerin inceleme raporuna göre M.Ö.4000 yıla tarihlenen Post-Hitit (Ön Hitit)...

banner372

banner373