Prof. Dr. Saltalı ve Yüksek Lisans öğrencisi Alper Söğüt ile birlikte yaptıkları çalışmada, Afşin-Elbistan bölgesinde linyit çıkarılan sahaların yeniden tarım arazisi olarak değerlendirmesi için tekrar doldurulması çalışmalarının bilimsel tekniklerle yapılması gerektiğine vurgu yaptı.

Akademik kariyeri boyunca tarım ve hayvancılık başta olmak üzere birçok bilimsel çalışma ve rapora imza atan KSÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, söz konusu kömür sahalarının tarımsal üretimin yanında kerestelik ağaç dikilmesine daha uygun bir yapıda olduğunu söyledi.

İlgili alanların rehabilitasyonu ve tarımsal açıdan değerlendirmek için yüksek pH, EC, kadmiyum ve nikel içeriğine dayanıklı bitkilerin seçilmesi gerektiğine vurgu yapan Prof. Dr. Saltalı, “Afşin-Elbistan bölgesinde kömür üstü toprak tabakasının ve küllerin tekrar dolguda kullanıldığı alanların olduğunu,  bu alanların bir kısmının ağaçlandırıldığını, bir kısmının ise henüz ağaçlandırılmadığını belirtti. Burada tarımsal açıdan büyük önem arz eden alanları varlığı bölge insanları tarafından da bilinmektedir.” dedi.

Saltalı; özellikle dolgu işleminin bilimsel bir çerçevede yapılması gerekiyor. Bu konuda bir makale kaleme alarak; bölge insanını ve tarım sektörünü de yakından ilgilendiren bilimsel tespitlerimi paylaşmak istedim” diye konuştu.

Dolgu işleminde, tuz oranı ve PH değerinin yüksek olan termik santral küllerinin derine gömülmesi gerektiğinin altını çizen KSÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı, bu durumun göz ardı edilmesi halinde yeniden tarım yapılmasını da engelleyebileceğinin bilgisini verdi.

AEL Kömür İşletmeleri ve yeniden üretimin başlayacağı Çöllolar Kömür İşletmesi’nde bu duruma dikkat edilmesini isteyen Prof. Dr. Saltalı, “Küller dolgu alanına dökülürken derine dökülmeli ve üzeri toprak ile kapatılıp sıkıştırılmalıdır. Yüzeye yakın dökülürse ileride üzerine dikilen bitkiye zarar verir ve kurutur. Gelecekte ilgili alanların üretimde kullanılabilmesi için işletmelerin buna dikkat etmesi gerekir. Tarımsal ormancılık veya tarım yapmak için, küllerin derine dökülüp üzeri toprak ile örtüldükten sonra sıkıştırılarak bariyer oluşturulmalıdır. Böylece yüksek tuz ve pH değerine sahip küllerin bu özelliklerinin suyun buharlaşması ile toprak yüzeyine doğru yükselmesi engellenebilir” şeklinde konuştu. Bu tür uygulama yapılmadığında, taban suyunun yükselmesi ve buharlaşma ile külün olumsuz etkilerinin zamanla üzerine dikilen bitkinin kurumasına ya da gelişiminin yavaşlamasına neden olur.” açıklamasında bulundu.

Bölgede yaşayan insanlar ve tarım paydaşları ilgili alanların ekonomiye kazandırılması konusunu zaman zaman gündeme getirmektedir. Bu konuda Prof. Dr. Saltalı da “Bu sahaların ekonomik olarak üretime kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Saltalı, yaptıkları çalışmada söz konusu sahaların bazı kısıtlayıcı toprak parametrelerine karşın, bu özelliklere karşı dirençli bitkilerin seçilmesi halinde kereste amaçlı ormancılığın yapılabileceğini ve bazı tarım ürünlerinin yetiştirilebileceğini belirtti.