.
 
Enerji Bakanlığı’nın yeni termik santralleri gündemine aldığını ancak, çeyrek asırdan beri baca gazı arıtma tesisi olmadan çalıştırılan A Termik Santralini görmezden geldiğini dile getiren Özbolat, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
 
“Türkiye’nin bu doğalgazda en pahalı, akaryakıtta en pahalı, elektrikte en pahalı ünvanları sizlere bir şey kazandırmaz. Bu işte olması gereken enerjide en ucuzu ve en ekonomiki halkımıza sunmaktır. Dünya enerji politikasında Enerji Verimliliği Devrim’i yaşıyor. Biz hala Enerji Santrallerimizin verimliliğini artırıcı yatırımlar yapmıyoruz. Bütçesini görüştüğümüz EÜAŞ’ın santrallerinin modernizasyonlarının ve bakımların doğru düzgün kaynak ayırmadığımız için tek tek Özelleştirme İdaresine devrediyoruz. Doğrusu bunu revizyon ve modernizasyonları yapılıp etkin şekilde ekonomiye kazandırmak ve daha verimli bir kaynak yaratmaktır. Cumhuriyet Tarihi boyunca yapılan dev projeler şimdilerde komik bedellere satılıyor. Geçenlerde küçük HES’lerin özelleştirilmesi yapıldı. Çoğu üç beş yıllık gelirlerine satıldı. Bu özelleştirmenin adı haraç mezat satmaktır. Niye satıyoruz bu santralleri? Bu santraller elektrik üretemiyor mu? Özel Sektör her gün dağı taşı devirip milyonlarca dolara santraller inşa ediyor. Devlet niye bunlardan kurtulmak istiyor hala anlamıyorum. Enerji Bakanlığı EÜAŞ’ın elindeki mevcut santralleri özel sektöre devir için TMSF gibi kararlar alıyor. Satıp paraya çevirmek gibi bir dert var. Bunu anlamak gerçekten çok güç değerli arkadaşlar.”
Sözü Afşin-Elbistan A Termik Santraline getiren Özbolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Afşin-Elbistan’a yeni termik santraller düşünülüyor. Ekonomik ömrünü tamamlamış 1440 MW gücündeki kocaman Afşin-Elbistan A Santrali orada çürüyor. Verimsiz ve çevreye kirlilik saçarak çalıştırılmaya çalışılıyor. Sayın Bakan, Afşin-Elbistan’a yeni Termik Santral yapacağınıza mevcut çalışan santrali yenileyin adam gibi çalışsın üç kuruş bütçe ayırın. Yoksa bu santrali birine verdiniz de bizim mi haberimiz yok?”