İlan Metni

İlan Eden: Onikişubat Belediye Başkanlığı

Arsa Bilgileri:

Mahalle: Kavlaklı

Ada: 9956

Parsel: 1

Yüzölçümü: 35.945,87 m²

Satış Kararı: 27/12/2023 tarihli ve 2023/839 sayılı Belediyemiz Encümen Kararı ile alınmıştır.

İhale Tarihi ve Saati: 7 Şubat 2024, saat 14:00

İhale Yeri: Cumhuriyet Mah. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Bulvarı No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş

İhale Usulü: Kapalı Teklif Usulü İhale Yoluyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a. maddesi uyarınca.

Muhammen Bedel: 102.445.729,50 TL

Zemin İyileştirme Bedeli: 15.974.243,33 TL

Toplam Muhammen Bedel: 118.419.972,83 TL

Geçici Teminat Bedeli: 3.552.600,00 TL

Arazi Özellikleri

Fuar, Panayır ve Festival Alanı olarak imar planında belirtilmiştir.

EXPO uygulama alanında konumlanmıştır.

Çeşitli fonksiyonların bir arada bulunduğu, ticaretin yapılabileceği, kültürel tesislerin bulunduğu bir alan olarak kullanılabilir.

İhaleye Katılım Şartları ve Belgeler

Başvuru Tarihi ve Saati: 7 Şubat 2024, saat 12:00'ye kadar.

Başvuru Yeri: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Emlak İstimlak Servisi

Başvuru Bedeli: 500,00 TL + Muhammen Bedelin 0,0005’i olan 59.210,00 TL

Belgeler:

Gerçek kişiler için Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

Tüzel kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odası'ndan alınmış sicil kaydı ve tüzel kişiliği temsil eden kişinin belgeleri.

Vekâleten katılım durumunda, Noter Tasdikli vekâletname ve vekilin İmza Sirküsü.

Ortak Girişim durumunda, iş ortaklarının ayrı ayrı belgeleri.

Not: 7 Şubat 2024 tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İhaleye katılacak olanların belirtilen tarih ve saatte başvuruda bulunmaları önemlidir. Ayrıntılı bilgiler ve belgeler İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde temin edilebilir veya ücretsiz olarak incelenebilir.

İlgililere ilanen duyurulur.

Kaynak: Haber Merkezi