Ucuz Enerjinin Nükleerde Değil Afşin-Elbistan’da Olduğunu Söyleyen Ünver;
Nükleer Santral: 12 Cent Afşin-Elbistan Santralı: 3 Cent


Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri Yükse Maden Mühendisi Ömer Ünver, ucuz enerji kaynağının Afşin-Afşin-Elbistan’da olduğunu belirterek; “Ucuz elektrik enerjisi nükleer santralde değil, Afşin-Afşin-Elbistan’dadır. Çünkü Afşin-Afşin-Elbistan Termik santrallerinde üretilen elektrik enerjisinin maliyeti 3 sent civarında olurken, Rusların yapacağı nükleer santralde üretilen elektrik enerjisini 12,35 sente alacağız” dedi.
Yıllardır 4,3 milyar ton gibi linyit kömür rezervini elinde bulunduran Afşin-Afşin-Elbistan Bölgesi’ne B’den sonra C ve D başta olmak üzere E ve F Termik Santralleri’nin yapılacağı konuşulup durdu. C ve D Termik Santrali için çıkılan ihaleler sonuçsuz kalırken, Türkiye’nin gündemini nükleer santral oluşturdu ve Türkiye, nükleer santral yapımı için Ruslarla anlaştı.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri Yükse Maden Mühendisi Ömer Ünver, Rusların yapacağı nükleer santralin çok pahalıya mal olacağını, o nedenle Türkiye’nin en büyük linyit kömür rezervini elinde bulunduran Afşin-Afşin-Elbistan’a öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
“Nükleer Santralle Enerjide Dışa Bağımlılıktan Kurtulmuş Olmayacağız”
Ömer Ünver, Afşin-Afşin-Elbistan santralinin nükleere oranla çok daha avantajlı olduğunu söyledi. Afşin-Elbistan santralinin kendi öz kaynaklarıyla enerji üreteceğini, bunun yanında bölgede büyük bir istihdam sağlayacağını belirten Ünver; “Nükleer santral konusu farklı bir mesele. Sürekli olarak Türkiye ‘benim nükleer santralım yok, etrafımdaki ülkelerin nükleer santralleri var, bunlar nükleer santral çalışıyorlar, nükleer teknolojileri gelişmiş’ diyor. Nükleer santralle nükleer teknolojinin gelişmişliği aynı şey değil. İran’da var, İran silah yapma konusunda da şüpheleri üzerine çekmiş durumda. Yakınımızda Bulgaristan’da, Ermenistan’da var. Böyle bir konuda hükümetler diyor ki ‘bizim bir nükleer santralimiz olsun.’ Olsun, seninde olsun ama bu pahalı. Ayrıca bu istihdam yaratmıyor, herhangi bir istihdam yok. Sen Afşin-Afşin-Elbistan’da kendi madenini, kendi kömürünü çıkarttığın zaman yaratacağın istihdamı düşün. İşsizlikten memleket kırılıyor, istihdam yönünde bir düşünce yok. Böyle şey olmaz. Rus, ‘ben geleyim kurayım, çalıştırıp satayım’ diyor. Bu konuda hükümetin de elini cebine sokma gibi bir durumu yok ama burada üretilen elektriğin bedelini vatandaş ödeyecek. ‘Satılan elektriği 12,35 sentten alacağım’ diye garanti ediyor. Böyle olunca elektriği yüksek fiyattan alacaksın, elektriği yakamayacaksın yüksek fiyat olacak. Buna göz yumup bunu yaptırıyor. Bu konuda başka unsurlar var tabi. Ayrıca böylelikle enerjide dışa bağımlılıktan da kurtulmuş olmayacağız, adam çalıştıracak ve sen kapısından bile giremeyeceksin” dedi.
“3 Elbistan Santrali 1 Nükleer Santrale Eşit”
Nükleer santralin yapımının da termik santrale oranla pahalı olduğunu belirten Ünver; “Afşin-Elbistan B Santrali 1400 megawattır, yatırım dönemi ve faizle birlikte yaklaşık 2 milyar dolara mal olmuştur. Aynı güçteki bir nükleer santral bugün yaklaşık 6,5 milyar dolara mal olmaktadır. Şu anda Ruslarla imzalanan 4800 MGW’lık santralin bedeli 22 milyar dolardır. 22 milyarı 4’e böldüğün zaman bin megawatı yaklaşık olarak 4 milyar dolara geliyor. Bir de bunun üzerine yatırım dönemi ve faizi gelince daha da artıyor. Aynı kapasitede 3 tane santral Afşin-Elbistan’da kurulabilir 1 tane eşit kapasitedeki nükleer santrale karşı yani 1000 megawatlık bir nükleer santrale karşı Afşin-Elbistan’da 3 tane termik santral kurabilirsin. Kaldı ki bu yapacağın santral kendi kömüründür, kendi vatandaşın çalışarak çıkaracaktır, bütün katma değeri falan bu memlekette kalacaktır” dedi.
“Enerjinin Maliyeti Afşin-Elbistan’da 3 Sent, Nükleerde 12 Sent”
Gerek yapım, gerek istihdam gerekse de üretim bakımından Afşin-Elbistan santralinin nükleer santrale oranla çok avantajlı olduğunun altını çizen Ömer Ünver; “Enerji maliyeti açısından Afşin-Elbistan B Santrali’nde ürettiğiniz elektrik enerjisinin 1 kilowatının maliyeti 4 senti geçmemektedir, 3 sentin altındadır. Nükleer santralde ise kararnamede 12,35 sent. Rus kendisi yapıyor, bedelini sen ödüyorsun” dedi.
“Elbistan’ın Nükleere Karşı Ekonomik Olduğunu Dünyada Herkes Biliyor”
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Genel Sekreteri Yüksek Maden Mühendisi Ömer Ünver son olarak nükleer enerji konusunda vatandaşın bilinçli olmadığını belirterek; “Esasında bizim ‘nükleer santrale karşı Afşin-Afşin-Elbistan daha ekonomiktir’ dememize gerek yok, gün gibi açık. Dünyada herkes bunu biliyor. Vatandaşımız maalesef bu konuda bilinçli değildir, vatandaşlara bunların anlatılması lazım. Vatandaş bunu bilsin, vatandaşların bilgisi olduğu müddetçe iradesi de o yönde gelişecektir” dedi.