Başvuruda bulunacak adaylarda aranan şartlar şu şekildedir:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak,

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanunu'nun 12. maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,

 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Belirli suçlardan hüküm giymemiş olmak,

 • Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak veya askerlik hizmetini yapmış, ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 • ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan KPSS sınavından belirli puanları almış olmak,

 • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın belirlediği şartları taşımak.

Mezuniyet Şartları

Adayların belirli bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir:

Lisans Mezunları İçin:

 • Hukuk, Kamu Yönetimi, Maliye, İktisat, İşletme, Ekonomi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, İstatistik veya İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Bölümleri veya denk kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Ön Lisans Mezunları İçin:

 • Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Programcılığı, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme Yönetimi veya Nüfus ve Vatandaşlık Bölümü veya denk kabul edilen bölümlerden mezun olmak.

Başvuru Süreci

Başvurular ilgili kurumun resmi web sitesi üzerinden online olarak yapılmaktadır. Başvuruların son tarihi ve detayları ilgili duyurularda belirtilmektedir.

Editör: Hakan Aydın