Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Fahrettin Oğuz Tor, TBMM Genel Kurulunda, Mesleki Eğitim Kanunu Hakkında açıklamalarda bulundu.

Adana'nın Aladağ ilçesindeki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı dileyerek konuşmasına başlayan MHP Kahramanmaraş Milletvekili Tor, "Mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilmesi şarttır" dedi.

Mesleki Eğitim Kanunu'nun çırak, kalfa ve ustaların eğitimi ile okullarda ve işletmelerde yapılacak mesleki eğitime ilişkin esaslarını düzenlediğini söyleyen Tor, Mesleki ve teknik eğitim, en genel anlamda, bireysel ve toplumsal yaşam için zorunlu olan bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve meslek alışkanlıkları kazandırmak; bireyi zihinsel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir. "Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları" denince de mesleki ve teknik eğitim alanında diplomaya götüren ortaöğretim kurumlarıyla belge ve sertifika programlarının uygulandığı her tür ve derecedeki örgün ve yaygın eğitim öğretim kurumları anlaşılmaktadır." dedi.

Eğitim programlarının güncel olması ve yapılan eğitim öğretim ortamlarının çağın koşullarına uygun olması gerektiğine değinen Tor, şöyle devam etti:

"Mesleki ve teknik eğitim programlarının geliştirilmesinde toplumun ihtiyaçları, ülkenin istihdam alanları göz ardı edilmemelidir. Çünkü, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları mezun ettiği öğrencileri nitelikli eleman olarak sektörlere kazandırmakla görevlidir. 

Gelişmiş ülkeler, bireylere verilen mesleki ve teknik eğitimde bireylerin teknolojiyi anlayıp kullanabilecek temel becerilere, iletişim ve problem çözme becerilerine ve iş birliği içinde çalışabilecek disipline sahip olmasına önem vermektedirler. Türkiye'de meslek yüksekokulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları, mesleki ve teknik eğitim programlarının iş gücü piyasasının taleplerine uygun olarak güncellenmemesi sonucu mesleki ve teknik eğitim mezunlarının istihdamı artırılamamakta ve mezunların mesleki eğitime olan talebi azalmaktadır. Bu nedenle, mesleki ve teknik eğitimde modüler ve esnek bir sisteme geçilmesi şarttır. Mesleki eğitim sisteminin öğrencilere ekip hâlinde çalışabilme, karar verebilme ve sorun çözebilme, sorumluluk alabilme gibi iş gücü piyasasının gerektirdiği temel becerilere sahip öğrenci yetiştirmesi esas olmalıdır. 

Değerli milletvekilleri, mesleki ve teknik eğitimin ülkemizin ve çağın gereklerine göre yeniden ele alınmasının zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bundan otuz, kırk yıl önce bir endüstri meslek lisesinin eğitim ve öğretimi, kazandırdığı beceri bugün meslek yüksekokulları dâhil birçok mühendislik fakültesinde yoktur. Bir ticaret meslek lisesini bitiren rahatlıkla serbest muhasebecilik, mali müşavirlik yapabiliyordu. Bugün bir üniversitenin iktisat, maliye, işletme, muhasebe bölümünü bitirenin verilen bir monografiyi çözümleyebilmesi oldukça zordur. Sorun, teori ile uygulamanın birleştirilememesindedir.

Evet, her ilde bir üniversite açılmıştır. Sayısal olarak üniversitelerin artmasına seviniriz ancak kendimizi hiç aldatmayalım, sayısal olarak artan üniversitelerin içinin de doldurulması şarttır. Bugün Anadolu'da, uygulama alanlarından bahsetmiyorum, profesör görmeden, gerçek anlamda üniversite havası teneffüs etmeden diploma alanlar vardır, pratik sıfırdır. Japonlar başarılı olmuşlarsa en önemli sebeplerden biri eğitimdeki disiplinleridir. Disiplinden kastım, öğrencilerin kafasında cetvel parçalama değildir, disiplinden kastım yedi sekiz ana dersi zayıf olduğu hâlde ortalamayla sınıf geçmemedir. Bugün matematik gibi, fizik gibi ana dersleri zayıf olduğu hâlde diğer derslerin ortalamasıyla sınıf geçilmektedir. Yedi sekiz ana dersi zayıf öğrenci sınıf geçse, diploma alsa ne yazar?

Bir başka ve önemli konu, maalesef, bugün üç dört matematik, fizik sorusunu yapan mühendislik fakültelerine girebilmektedir. Her zaman söyledim, söylemeye de devam edeceğim, Allah'ın emrine uyun ve işi ehline verin. Din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, müzik öğretmenini, beden eğitimi öğretmenini branşına uygun veya düz liselere müdür veya vekil olarak verebilirsiniz, daire başkanı, genel müdür, müsteşar yapabilirsiniz ama sakın ola ki, endüstri meslek liselerine müdür veya müdür vekili yapmayınız."