DR. AYLİN YAMAN

Doğum Yeri/Tarihi:

Ankara/10.11.1967

İlk Öğrenim:

1973-1978 Ankara Çankaya İlkokulu

Orta ve Lise Öğrenimi:

1978-1985 TED Ankara Koleji

Üniversite Öğrenimi:

1985-1991 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Mezuniyet Sonrası Eğitim ve İş Tecrübesi:

1992-1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi

1996-1999 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında Fizyoloji Uzmanı

1995 yılında 3 ay süreyle Amerika Birleşik Devletleri, Wayne State Üniversitesi Hematoloji Departmanında “observer”

2000 Ankara Güven Hastanesi’nde Yönetim Kadrosu’na geçiş

2000-2002 Ankara Güven Hastanesi Hasta Hizmetleri Direktörü. (Bu dönemde tıbbi kayıt ve arşiv sistemleri, ICD tanı kodlamaları, Hastane İşletim Sistemleri üzerine çalışmalar yaptı)

2002- 2004 Ankara Güven Hastanesi Kurum İlişkileri Direktörü. (Bu dönemde Türk Tabipler Birliği fiyatlandırma sistemleri, Sağlık Uygulama Tebliği eğitimleri aldı. Özel sağlık sigortacılığı, Meclis ödeme sistemleri, Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK anlaşmaları çalışmalarını yürüttü.)

2004-2008 Ankara Güven Hastanesi Kalite Koordinatörü. (Bu dönemde, ISO 9000; ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi belgelendirme süreçlerinde görev aldı. 2008 yılında hastanenin Joint Commission International (JCI) akreditasyon belgesinin alınması sürecinde görev aldı.)

2008-2013 Ankara Güven Hastanesi Başhekim Yardımcısı. (Bu dönemde Kalite Yönetim Sistemleri üzerinde çalışmalar yaparak, 2011 yılında hastanenin ikinci kez JCI akreditasyonu sürecini yönetti. Aynı dönemde Sağlık Bakanlığı Ruhsatlandırma, Mevzuat yönetimi süreçlerinde görev aldı. Yine aynı dönemde Sağlık İnsan Kaynağı işleyişini yürüterek, hastane Tüp Bebek ruhsatlandırması, Evde Bakım merkezi kurulması, patoloji merkezi kurulması, eczane ve ilaç yönetimi yapılandırılması, tıbbi onkoloji departmanı ruhsatlandırılması, meme merkezi yapılanması, nükleer tıp uygulamaları süreçleri ve solid organ transplantasyonu (karaciğer ve böbrek nakli) merkez kurma çalışmalarında görev aldı.)

2013 Ankara Güven Hastanesi Genel Müdürü. ( 2014 yılında Güven Çayyolu Sağlık Kampüsünün açılış çalışmalarında görev alarak, sorumluluk alanına, Güven Hastanesi ve Güven Çayyolu Sağlık Kampüsü dahil edildi. Aynı dönemde Sağlık turizmi çalışmalarını başlatarak, farklı ülkelerde irtibat büroları kurma ve uluslararası hasta transferi süreçlerini yürüttü. 2017 yılında hastanenin dördüncü kez JCI akreditasyonu sürecinde görev aldı.)

Genel Müdürlük sürecinde Patoloji, organ nakli ve meme merkezlerinin uluslararası kayıt ve akreditasyon süreçlerini ve hastane bünyesine Radyasyon Onkolojisi Departmanının eklenmesi sürecini yürüttü.

2018 Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Üyesi.

2019-2020 Temmuz Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı.

SİYASİ TECRÜBE:

2015                CHP Parti Üyeliği

2016-2018        CHP Çankaya Sağlık Komisyonu Üyeliği

24 Haziran 2018 Milletvekilliği Seçiminde Ankara 1. Bölge Adaylığı

26 Temmuz 2020 37. Olağan CHP Kurultayı  PM Üyeliği

İLGİ ALANLARI:

Hastane Akreditasyon Sistemleri

Sağlık Politikaları

Yaşlanan Nüfus ve Yaşlı Bakım Sistemleri

Sağlıkta İş Gücü Planlaması

Sağlıkta Stratejik Planlama

Değer Bazlı Sağlık Yönetim Sistemleri

Sağlık Turizmi

Tıbbi Cihaz Yönetim Sistemleri

ULUSAL ÜYELİKLERİ:

Ankara Tabip Odası

Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Uygulamaları Komisyonu üyeliği

SKID (Sağlıkta Kalite ve İyileştirme Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

KALDER (Türkiye Kalite Derneği) Ankara Başkan Yardımcısı

OHSAD (Özel Hastaneler Derneği)

ASKD (Ankara Sağlık Kuruluşları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi

THTC (Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi) İç Anadolu Bölge Başkanı (2016-2019)

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) Sağlık Meclisi Üyesi

THTC (Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (2019-Halen)

MikroBiyom Mikrobiyota ve Probiyotik Derneği Yönetim Kurulu Üyesi (2020-Halen)

ULUSLARARASI ÜYELİKLERİ:

ISQUA (International Society for Quality in Health Care)

EHMA (European Health Management Association)

EUGMS (European Union Geriatric Medicine Society)

ÖDÜLLER/ÖZEL GÖREVLENDİRMELER:

2016 yılında “Hospital Manager” dergisinin 2015 yılı için “Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi” ödülünü almıştır.

2017 yılında TÜSİAV “Yılın En Verimli Hastane İşletmecisi” Ödülü

2017-2018 yıllarında TÜSİAD Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Grubu Üyesi

2017 yılı ODTÜ-İş Dünyası İş Birliği Jüri Üyesi

2018 yılında 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Sağlıklı Yaşam ve Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Üyesi

2018 yılı TUSİAD Bu Gençlikte İş Var Jüri Üyesi. (Sponsor olunan TİON firması 1. Olarak seçildi ve Giyilebilir Sağlık Teknolojisi, uygulama projesi olarak geliştirildi)

YABANCI DİL:

İngilizce: İleri düzey (anlama, yazma ve konuşma)

İtalyanca: Orta düzey (anlama)

MEDENİ DURUM:

Evli ve 2 kız çocuğu annesidir.

Kaynak: HABER MERKEZİ