İHALE İLANI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI 1 ADET DİZEL MİNİBÜS, 2 ADET DİZEL ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP, 1 ADET KAMYONET VE 2 ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİL (ŞOFÖRLER DAHİL YAKIT HARİÇ) 2 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ

İHALE İLANI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI 1 ADET DİZEL MİNİBÜS, 2 ADET DİZEL ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP, 1 ADET KAMYONET VE 2 ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİL (ŞOFÖRLER DAHİL YAKIT HARİÇ) 2 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ

Sinan Doruk
Sinan Doruk
04 Şubat 2017 Cumartesi 09:18
281 Okunma
İHALE İLANI

İHALE İLANI

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜMÜZ İHTİYACI 1 ADET DİZEL MİNİBÜS, 2 ADET DİZEL ÇİFT KABİNLİ PİCK-UP, 1 ADET KAMYONET VE 2 ADET SEDAN TİPİ OTOMOBİL (ŞOFÖRLER DAHİL YAKIT HARİÇ) 2 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ)

AFŞİN-ELBİSTAN A TERMİK SANTRALI İŞL.MÜD.

İşletme Müdürlüğümüz ihtiyacı 1 Adet dizel minibüs, 2 Adet dizel çift kabinli Pick-up, 1 Adet kamyonet ve 2 Adet sedan tipi otomobil (şoförler dahil yakıt hariç) 2 Yıl süreyle kiralanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/46270

1-İdarenin

a) Adresi : Çoğulhan Mahallesi 46500 AFŞİN/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası : 3445242204 - 3445242202

c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 24 Ay Süre İle En Az 2015 Model Ve Üzeri 1 Adet Dizel Minibüs-2 Adet Dizel Çift Kabinli Pick-Up-1 Adet Kamyonet Ve 2 Adet Sedan Otomobilin Kiralanması Hizmet Alımı İşi

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN/K.MARAŞ

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 24(yirmidört) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN K.MARAŞ

b) Tarihi ve saati : 27.02.2017 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Yurt içinde sürücüsü ile birlikte her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş kapsamında değerlendirilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ(TİCARET SERVİSİ) AFŞİN K.MARAŞ adresinden satın alınabilir.

İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıfbank Afşin Şubesi Hesap No: TR870001500158007287757271 Ziraat Bankası Afşin Şubesi Hesap No:TR17 0001 0003 9037 7120 4354 40 yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN A TERMİK SANTRALİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN K.MARAŞ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Basın - 542734   www.bik.gov.tr

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner457

banner372

banner432

banner464

banner373