Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, akademik kadrosunu güçlendirmek amacıyla 57 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Alım İlanı

Başvuru Şartları ve Detaylar

Alımlar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adayların 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruların değerlendirilmesi, Üniversitenin belirlediği komisyon tarafından yapılacak olup, atama şartlarını sağlamayan adaylar başvurularının kabul edilmeyecektir.

Özel Şartlar ve Belgeler

Başvuru yapacak adayların Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) veya Yabancı Dil Sınavı'ndan belirli bir puan almış olmaları gerekmektedir.

Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların deneme dersinde başarılı olmaları şartı aranmaktadır.

Başvurular şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlan tarihinden önce sağlanmış olan başvuru koşulları zorunludur ve belirtilen evrakların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Süreci ve Sonuçlar

Başvurular, ilanın Resmî Gazete ‘de yayımlanmasını takip eden 15 gün içinde yapılabilir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olan adayların atamaları gerçekleştirilecektir.

Üniversite Rektörlüğü, gerekli gördüğü durumlarda ilanı her aşamasında kısmen veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutmaktadır.

Duyuru ve İletişim

İlan detayları Üniversitenin resmi web sitesinde yayımlanmaktadır ve yapılacak duyurular tebligat niteliğindedir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne başvuruda bulunacak adaylar, belirtilen şartlara uygun olarak hazırladıkları evrakları ilgili akademik birimlere veya Personel Daire Başkanlığı'na şahsen teslim etmelidirler.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 57 Öğretim Üyesi Alacak

Kaynak: HABER MERKEZİ