Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Tıp Fakültesindeki eğitimlerinin 2020- 2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılının uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilmesi yönünde karar aldı.

KSÜ Senatosu tarafından alınan uzaktan eğitim kararına ilişkin duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Covid-19 salgınının ülkemizdeki yayılımının en aza indirilmesi ve bu salgınla mücadele ve etkilerinin azaltılması amacına yönelik alınan önlemler kapsamında, Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında takip edilecek eğitim yöntemi hakkında yapılan görüşmeler ve değerlendirmeler sonucunda;

1.Tıp Fakültesi 4. ve 5. sınıf teorik derslerinin uzaktan, uygulama derslerinin ise seyreltilmiş gruplar halinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

2.Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencilerinin (intörn doktorların) eğitim programlarının KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yüz yüze eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

3. Yukarıda belirtilenler dışında olmak üzere, Tıp Fakültesi 1. 2. ve 3. sınıflar ile Üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programlarında yer alan tüm teorik ve uygulama derslerinin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülmesine,

4. Pandemi sürecinin seyri dikkate alınarak ve ihtiyaç duyulması halinde eğitim-öğretim dönemleri sonunda veya yaz döneminde, uzaktan eğitim yöntemiyle yapılan uygulama derslerine takviye olmak üzere kısa süreli yüz yüze fiili uygulama eğitiminin verilebilmesine, karar verildi.”