Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakaları arttığını belirten Kayapınar, çiftçilere anız yakmanın suç olduğu hatırlatarak anızları yakmanın hem toprağa hem de canlılara büyük zarar verdiği vurgulandı.

Anız Nedir ve Neden Yakılıyor?

Kayapınar, "Bitkisel üretim sezonunun ardından toprakta kalan bitki kalıntılarına anız denir. Çiftçiler, hasattan sonra toprak işlemede kolaylık sağlamak ve yabancı ot kontrolü gibi sebeplerle anızları yakmaktadır. Ancak bu durum ciddi çevresel ve ekonomik sorunlara yol açmaktadır" dedi.

Anız Yakmanın Zararları

Anız yakmanın birçok olumsuz etkisi olduğunu belirten Kayapınar, şu noktalara değindi:

Toprak Verimliliği Azalır: Anız yangınları, toprak içerisindeki faydalı canlıları ve organik maddeleri yok eder. Bu durum, toprağın verimliliğini düşürür.

Erozyon Artar: Anız yakma, su ve rüzgâr erozyonunu artırır, toprağın en değerli üst katmanlarının kaybına neden olur.

Ekolojik Denge Bozulur: Anız yangınları, ekosistemdeki dengeyi bozarak biyolojik çeşitliliğin azalmasına yol açar.

Su Tutma Kapasitesi Azalır: Toprağın su tutma kapasitesi düşer ve sulama masrafları artar.

Yangın Riski Artar: Anız yakmak, orman yangınlarına, mera alanlarının ve canlı hayvanların zarar görmesine, enerji ve telefon iletim hatlarının hasar görmesine neden olabilir.

Alternatif Yöntemler ve Öneriler

Kayapınar, çiftçilere anız yakmadan alternatif yöntemler kullanmaları konusunda şu önerilerde bulundu:

Biçerdöver Kullanımı: Hububat hasadı, toprak yüzeyine yakın yapılmalıdır. Böylece kalan sap miktarı az olacak ve çürümesi kolaylaşacaktır.

Sapların Balyalanması: Biçerdöverin arkasında kalan saplar, balya yapılarak hayvan yemi olarak veya sanayide kullanılabilir.

Toprak İşleme: Kalan anızlar, sap parçalayıcı makineler ile parçalanarak toprağa karıştırılmalıdır.

Şerit Sürme: Orman ve mera sınırındaki tarlalarda, sınırlar şerit şeklinde sürülerek yangın riski azaltılmalıdır.

 

Yasal Düzenlemeler

Kayapınar, "Anız yakmak, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanmaktadır. Orman ve sulak alanlara bitişik yerlerde ise ceza beş kat artırılmaktadır" diye belirtti.

Bilinçli Vatandaşlık Çağrısı

"Anız yakmanın can ve mal kayıplarına, doğa dengesinin bozulmasına neden olduğunu unutmamalıyız. Tüm vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Anız yakmak geleceğini yakmaktır” diyerek sözlerini tamamladı.

Muhabir: Ali Çolak