1 Ekim 2022’de gerçekleştirilecek Afşin Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde adaylığını açıklayarak çalışmalarını sürdüren Mehmet Kalender, Afşin’de esnafın kalkınmasının ilçenin kalkınması anlamını taşıdığını belirterek “ Afşin Ticaret ve Sanayi Odası esnafın kalkınmasına öncü olacak.” dedi.

Afşin’de ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik yapılacak çalışmalarının olduğunu ifade eden Afşin Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Mehmet Kalender, “ Bir ilçenin esnafının kalkınması mutlaka kamu, sivil toplum örgütleri ve özel sektör ortaklığı olması gerekmektedir. Ekonomik faaliyetleri çekebilmek için devlet yardımları etkili olmaktadır. Afşin’imizde ekonomik kalkınmanın sağlanmasında çevre endeksli üretim süreci önem taşımakta ve bunun gerçekleştirilmesinde ise herkese görevler düşmektedir Biz bunu sağlamak için bu hizmete, bu göreve talip olduk” açıklamasında bulundu.

Kalender, bölgenin kalkınması için çalışan ve üretenin sorunlarını çözmeye gayret gösteren bir oda olarak Afşin’e hizmet etmek istediklerini belirtti.

Afşin’deki tüm sektörlerde yerel ekonomik faaliyetleri etkinleştirmek, teşvik etmek için oda ve esnafın birlikte çalışabileceği bir model uygulamak istediklerine değinen Kalender, “ Odalar yerel ekonominin güçlenmesi için gereklidir. İlçemizin yerel iş geliştirme ve rekabet gücünü arttırmak istiyoruz. Yerel ve ekonomik kalkınmanın başarısı için ilçemizde faaliyet gösteren müteşebbislerimizin ve yeni girişimcilerin devlet tarafından koordine edilen tüm teşviklerden faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Yeni müteşebbislerimizin kalkınma programlarına katılımının önemli olduğunu düşünüyoruz. Odaların temel amacı, özel sektör kuruluşlarının çıkarlarını korumak, iş dünyası ve yerel ekonomiyi temsil etmek ve teşvik etmek, yatırımları organize etmek, yerel vergi tabanını geliştirmek ve istihdam oluşturmaktır. Sanayi ve Ticaret Odaları özel sektör kuruluşları ve yerel ekonomi arasında tampon görevi görür, yerel yatırımları teşvik ederek istihdamı etkilemektedir. İnşallah göreve geldiğimizde bunları sağlamak istiyoruz.” İfadelerine yer verdi.