T.C. KAHRAMANMARAŞ
İCRA DAİRESİ

2019/4383 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI


Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/4383 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Dulkadiroğlu İlçe, GAFARLI Mahalle/Köy, Terleğen Mevkii, 112 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz 23.924,24 m2 alanlı olup ana gayrimenkulün 14/108 hissesi; borçlu adına kayıtlıdır ve satılacak olan hisse 14/108'dir. Kahramanmaraş Valiliği Kadastro Müdürlüğünün Plan Örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur. Taşınmaz Gafarlı Köy Yolu adresinde, kırsal bir konumda bulunmaktadır. Bölgeye ulaşım, Gafarlı Köy Yolu üzerinden sağlanmaktadır. Taşınmazın bulunduğu bölge, tarım ve bağ fonksiyonlu olarak gelişme göstermiştir. Vatandaşların yaz dönemleri yaşadığı bağ evleri bulunmaktadır. Bölgenin altyapısı tamamlanmamış olup, bölgede altyapı hizmetlerinden az derecede istifade edilmektedir. Ana gayrimenkul üzerinde; 3 adet 2 katlı bağ evleri bulunmaktadır. 1. Bağ Evi Cinsi Betonarme karkastır oturum alanları 160x2=320 m2'dir. Mevcut yazlık iki katlı bağ evidir. Bina yaklaşık olarak, 25 üzeri yaşındadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Su ve elektriği vardır halihazırda kullanılmaktadır. 2. Bağ Evi Cinsi Betonarme karkastır oturum alanları 120x2=240 m2'dir. Mevcut yazlık iki katlı bağ evidir. Bina yaklaşık olarak, 25 üzeri yaşındadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Su ve elektriği vardır halihazırda kullanılmaktadır. 3. Bağ Evi Cinsi Betonarme karkastır oturum alanları 180 x2=360 m2'dir. Mevcut yazlık iki katlı bağ evidir. Bina yaklaşık olarak, 25 üzeri yaşındadır. Binanın dış cephesi sıvalı ve boyalıdır. Su ve elektriği vardır halihazırda kullanılmaktadır.
Adresi : Gafarlı Mahallesi 112 Ada 1 Parsel Dulkadiroğlu / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 23.934,24 m2
İmar Durumu : İnşaat tarzı Taşınmaz imar planı sınırları dışında, Mücavir alan içerindedir.
Kıymeti : 1.558.576,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: İcrai hacizler, kamu hacizleri ve ipotek bilgisi mevcuttur.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/04/2024 - 14:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/04/2024 - 14:14

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 14:14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 22/05/2024 - 14:14

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Kaynak: HABER MERKEZİ