Kahramanmaraş’ın geleneksel evlilik kültüründe, 17-18 yaşında bir erkek ile 14-15 yaşındaki bir kızın evlilik çağına girdiği kabul edilirken, “Durup durup durmuşa, ya askerden gelmişe, ya karısı ölmüşe vermeli” deyimi, toplumun evlilik ve yaş algılarına dair inanışlarını gözler önüne seriyor.

Kahramanmaraş’ın eski geleneksel toplumsal yapısında, 17-18 yaşına gelmiş bir erkek ile 14-15 yaşını doldurmuş bir kız, evlenme çağına girmiş olarak kabul ediliyordu. Geçmişten günümüze süregelen bu anlayışa göre, kızın yaşı yirmiyi geçtiğinde “evde kalmış” olarak nitelendiriliyor, erkekler açısından ise durum daha esnek olup; askerlik hizmetini tamamlayan ve iş sahibi olan bir erkek, evlilik için hazır kabul ediliyordu. Maddi sebepler, çoğunlukla evlilik önündeki tek engel olarak görülüyor ve bunlar da genellikle bir şekilde aşılabiliyor.

“DURMUŞ OTURMUŞ KADIN”

Bu geleneksel algıların günümüzde de ne kadar geçerli olduğu ve toplumun bu konudaki tutumunun nasıl değiştiği ise merak konusu olurken günümüzde halen bazı kırsal kesimlerde kadınların yaşı büyük olması kusur sayılırken, diğer bölgelerde tam tersine “durmuş oturmuş” bir kadın olarak değerlendirilmesi daha makbul sayılıyor. Halk arasında yaygın bir deyim olan “Durup durup durmuşa, ya askerden gelmişe, ya karısı ölmüşe vermeli” deyimi ise halk arasında yaygın olan bu görüşten esinlenerek söyleniyor.

KIRSAL VE KENT TOPLUMUNUN ERKEN YAŞTA EVLİLİK ALGILARI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Toplumsal normlar ve evlilik yaşı konusundaki tartışmalar, her geçen gün daha fazla gündeme gelse de farklı bakış açıları hem halk arasında hem de sosyal medyada dile getiriliyor.

Erken yaşta evliliklerin sağlık, eğitim ve toplumsal gelişim üzerindeki olumsuz etkileri, günümüz toplumunun bu konuda daha bilinçli yaklaşımlar geliştirmesine yol açarken, kızın erken yaşta evlilik algısı hala Kahramanmaraş’ın belirli kırsal kesimlerinde devam ediyor. Kent toplumunda ise bu yaklaşım onaylanmazken, evlilik ve cinsiyet rolleri üzerindeki değişen anlayışları ile erken yaşta evlilik algıları da yeniden şekilleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ