İlan.gov.tr adresinde verilen bilgiler ise şu şekilde;

T.C. KAHRAMANMARAŞ
İCRA DAİRESİ

2018/2997 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2018/2997 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kahramanmaraş İl, Onikişubat İlçe, DÖNÜKLÜ FATİHLER Mahallesi, Söğütlük Mevkii, 136 Ada, 145 Parsel 2.894,26 metrekare yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın tam hissesi satılacaktır.
Adresi : Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Dönüklü Fatihler Mahallesi Onikişubat / KAHRAMANMARAŞ
Yüzölçümü : 2.894,26 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu :İnşaat tarzı imar planı dışındadır.
Kıymeti : 852.041,60 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 21/05/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 28/05/2024 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2024 - 10:12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/06/2024 - 10:12

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Kaynak: HABER MERKEZİ